WWW.LIT.I-DOCX.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - различные публикации
 

Pages:     | 1 ||

«комісії суддів України 30 грудня 2016 року № 198/зп-16 Перелік тестових запитань для проведення іспиту під час кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів касаційних ...»

-- [ Страница 2 ] --

144. Рішенням суду першої інстанції задоволені позовні вимоги Іванова про відібрання дитини у тещі, бабки дитини, з якою дитина проживала разом з матір'ю за її життя після розірвання шлюбу з позивачем. Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції, апеляційний суд постановив ухвалу про відстрочку виконання цього рішення з тих підстав, що дитині необхідний період звикання до батька, з яким вона спілкувалась досить рідко. Чи має повноваження суд апеляційної інстанції ухвалювати рішення про зупинення виконання рішення суду першої інстанції під час його перегляду в апеляційному порядку?

145. Сторони уклали договір купівлі-продажу. Після його виконання, продавець поставив питання про збільшення ціни у договорі. Чи допускається зміна ціни у договорі після його виконання?

146. Протягом якого строку спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини?

147. Який строк позовної давності застосовується до вимоги про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу?

З якого моменту укладений подружжям шлюбний договір набирає чинності?

148 .

Відповідно до норм Цивільного кодексу України, фіктивним визнається 149 .

правочин:

150. Відповідно до положень Цивільного кодексу України, якщо строк довіреності не встановлено, вона зберігає чинність…

–  –  –

152. За домовленістю сторін припинення зобов'язання можливо зарахуванням зустрічних однорідних вимог. В яких випадках не допускається зарахування зустрічних вимог?

Чи зобов'язані непрацездатні батьки утримувати неповнолітніх дітей і за яких 153 .

обставин?

154. А. одружений. З коштів, що він отримував як заробітну плату, він уклав договір добровільного особистого страхування. Страхові суми, одержані ним в за цим договором є:

155. А. одружений. За написану ним книгу він отримав премію. Ці кошти він поклав в банк як депозит. Відсотки, які він отримував за депозитним договором, є:

156. Під час реєстрації шлюбу наречена забажала мати потрійне прізвище. Чи має вона на це право і чому?

–  –  –

158. А. та П. зареєстрували шлюб. Вони придбали автомобіль. Однак, за рішенням суду цей шлюб було визнано фіктивним. Даний автомобіль належить їм на праві…

159. За усною згодою дружини чоловік поклав спільні кошти в банк на депозит .

Строк дії депозитного договору продовжувався автоматично. Через деяких час вони вирішили розірвати шлюб. Який правовий режим поширюється на цей депозит?

160. У 2011 році Петренко позичив Морозову 5 тисяч гривень. На підтвердження укладення договору позики та отримання коштів Морозов видав розписку. У розписці не був зазначений строк повернення коштів. На початку 2016 року Петренко звернувся до Морозова з вимогою повернути позичені кошти, проте отримав відмову, тому пред'явив позов про стягнення суми позики. Під час судового розгляду Морозов заявив клопотання про застосування наслідків спливу позовної давності, адже строк повернення не був встановлений, тому перебіг позовної давності почався в момент передачі коштів. Коли у цій ситуації почався перебіг позовної давності?

161. Банк 1 вересня 2016 р. пред'явив до позичальника позов про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судом було встановлено, що кредитний договір був укладений 4 лютого 2008 р .

та передбачав графік платежів до 5 лютого 2016 року. Відповідач не здійснив черговий платіж 10 червня 2010 р. і після цього не проводив будь-яких платежів за договором. 14 червня 2011 р. банк надіслав відповідачу вимогу, що була ним отримана 20 червня 2011 р., про повне дострокове повернення заборгованості за договором. Відповідач подав клопотання про застосування наслідків спливу позовної давності та відмову у задоволенні позову, вказавши, що позивач своєю вимогою від 14 червня 2011 р. змінив строк виконання договору, тому позовна давність закінчилася у 2014 р. Позивач заперечував, вказуючи на те, що діяв у межах загального строку виконання зобов'язань. Коли почала обраховуватися позовна давність у цій ситуації?

162. За яких умов може бути застосований речово-правовий спосіб захисту права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння?

163. Хто призначає опікуна над майном фізичної особи у разі визнання її безвісно відсутньою або такою, місце перебування якої невідоме?

164. Фізична особа (вік 13-ть років) за гроші батьків придбала в магазині телефон за 1500 грн. Дізнавшись про дії своєї дитини, батьки звернулися до магазину з вимогою про повернення грошей, переданих в оплату за телефон. Магазин відмовив у поверненні грошей, мотивуючи відмову тим, що вони зобов'язані повертати гроші лише у випадках продажу товару неналежної якості. Чи законні дії представників магазину?

Чи допускається наступна застава майна, що вже є предметом застави і за яких 165 .

умов?

166. Представником соціально-реабілітаційного центру для неповнолітніх, була подана позовна заява про позбавлення батьківських прав Особу 1 та Особу 2 стосовно неповнолітньої особи 3 (2003 р.н.) та неповнолітньої особи 4 (2004 р.н.). Чи повинна враховуватися в даному випадку думка неповнолітніх осіб, яким на час розгляду справи виповнилося 13 та 12 років?

167. Що є умовою дійсності для правочинів про відчуження житла, які вчинені одним з батьків малолітніх або неповнолітніх дітей?

168. Який строк позовної давності застосовується, у разі продажу співвласником частки у праві спільної часткової власності з порушенням надання переважного права купівлі одному з них?

–  –  –

170. В якому випадку, відповідно до положень Сімейного кодексу України, неможливе оспорювання батьківства?

171. Ким визначається місце проживання дитини, яка досягла чотирнадцяти років, у разі, якщо батьки проживають окремо?

172. У разі спору, щодо місця проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років, ким визначається місце проживання цієї фізичної особи?

173. Які правові наслідки необґрунтованого ухилення сторони попереднього договору від укладення основного (сторони є фізичними особами)?

–  –  –

177. За якої підстави суд може постановити рішення про відібрання дитини від батьків, не позбавляючи їх батьківських прав?

178. Між особами (кредитором та боржником) був укладений кредитний договір. В якості забезпечення виконання зобов'язання було укладено два договори поруки (між банком і поручителем 1, та між банком та поручителем 2). Боржник не виконував договірне зобов'язання, і кредитор звернувся до суду до поручителів, як до солідарних боржників за договірним зобов'язанням і просив суд зобов'язати поручителів солідарно виконати боргове зобов'язання. Чи законна вимога кредитора?

179. Жінка (16 років) та чоловік (18 років), які записані батьками дитини подали до органу РАЦС заяву про реєстрацію шлюбу. Орган РАЦС відмовив у реєстрації шлюбу, мотивуючи своє рішення тим, що жінка не досягла необхідного віку (18 років). Чи має право фізична особа на шлюб, яка не досягла повноліття і які підстави?

180. Малолітня особа вчинила правочин (купила шоколад у магазині), який не був схвалений батьками. Чи можна даний правочин за позовом батьків до суду визнати недійсним?

181. Малолітня особа при вчинені нею дрібного побутового правочину завдала шкоду (внаслідок необережності розбила скляну новорічну іграшку в магазині). Чи несе відповідальність малолітня особа за завдану нею майнову шкоду і за яких підстав?

182. Фізична особа (віком 17 років) навчалась у коледжі. За рішенням суду їй було надано повну цивільну дієздатність, так як вона працювала у вільний час за трудовим договором у магазині. Отримувала стипендію та заробітну плату. Зібравши 25 000 грн .

самостійно вирішила купити автомобіль. Чи мала право фізична особа самостійно вчиняти даний правочин?

183. З якого моменту після реєстрації безробітного у центрі зайнятості призначається допомога по безробіттю?

–  –  –

185. Який строк позовної давності встановлено для вимоги про визнання недійсним договору дарування нерухомих речей чи іншого особливо цінного майна?

186. У якому випадку дарувальник за договором дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому має право в односторонньому порядку відмовитися від передачі дарунка?

187. Який принцип правової охорони суміжних прав випливає з положень Закону України "Про авторське право і суміжні права"?

188. З яким позовом до суду може звернутися автор, який передав набувачеві майнові права на твір на підставі договору про їх передачу (відчуження), у разі порушення цих прав третьою особою?

Який із нижченаведених договорів підлягає обов'язковій державній реєстрації?

189 .

190. У 2016 році між видавництвом "Буква" та гр. Іванчуком М.В. - спадкоємцем відомого українського письменника, який помер у 1996 році, було укладено ліцензійний договір. За цим договором Іванчук М.В. надав видавництву виключні майнові права на видання й розповсюдження роману "Без меж", який за життя письменника не був опублікований. Строк дії договору сторони не узгодили. Упродовж якого часу діятиме укладений договір?

191. Кліпмейкер Шуров А.Г. та Товариство з обмеженою відповідальністю "Лілея" уклали непойменований договір, за умовами якого Товариство отримало право на використання кліпів у спосіб, зазначений в договорі, а також право дозволяти або забороняти використання зазначених творів іншим особам. У свою чергу, Товариство згідно з умовами договору зобов'язалося виплачувати Шурову А.Г. платежі у формі роялті. Як має бути кваліфіковано цей договір?

192. Винахідник Амосов і ТОВ "Дідро" уклали ліцензійний договір, за яким ТОВ одержало одиничну ліцензію на використання винаходу. Яке із наведених тверджень у такому разі є правильним?

193. Винахідник Гончаренко І.П. і ТОВ "Барс" уклали ліцензійний договір, за яким ТОВ одержало виключну ліцензію на використання винаходу. Яке із наведених тверджень у такому разі є правильним?

194. Після розірвання шлюбу приватна двокімнатна квартира була поділена в натурі і кожному з подружжя виділено по одній кімнаті. У спільній квартирі дружина появлялася рідко, оскільки доглядала за старенькою матір'ю в селі протягом останніх двох років. За цей час чоловік перетворив квартиру у неможливу для проживання. Він постійно перебуває в стані алкогольного сп'яніння, зніс до квартири з міських звалищ сміття. Крім того він викрадає її особисті речі, які знаходяться в квартирі, господарські предмети. Чи можна виселити чоловіка без права надання іншого житлового приміщення?

195. У якому випадку відмова в укладенні трудового договору про роботу на посаді лікаря-онколога визнається обґрунтованою?

196. Які категорії індивідуальних трудових спорів можуть розглядатися комісією по трудових спорах?

197. У якому розмірі виплачується заробітна плата працівникам, яким не виповнилося 18 років, при скороченій тривалості щоденної роботи?

198. Хто дає згоду на звільнення, якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві?

199. У якому випадку вихідна допомога виплачується у розмірі не менше середнього місячного заробітку?

–  –  –

204. Якщо винахід створено двома чи більше винахідниками незалежно один від одного, кому з них належить право на одержання патенту на цей винахід?

205. Який розмір разової грошової компенсації передбачений Законом України "Про авторське право і суміжні права" за порушення авторських або суміжних прав?

206. Умови якого договору передбачають право особи, якій передаються майнові права на використання твору, дозволяти або забороняти подібне використання іншим особам?

–  –  –

208. Які із зазначених результатів інтелектуальної, творчої діяльності охороняються як літературні твори?

У якому випадку територіальні громади набувають землю у комунальну 209 .

власність?

210. Чи вважається прогулом використання працівником без попередньої згоди роботодавця права на продовження відпустки у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, засвідченою в установленому порядку?

211. Хто несе відповідальність за моральну шкоду, заподіяну працівником під час виконання трудових обов'язків?

–  –  –

213. Які правові наслідки виникають, якщо у договорі оренди житла з викупом не визначена умова про строк, на який він укладається?

Що є підставою припинення права члена сім'ї власника на користування 214 .

житлом?

–  –  –

216. Підприємці Н., П. та Б. придбали у спільну власність об'єкт нерухомості промисловий цех окремо розташованої будівлі. Після оформлення відповідних майнових прав звернулись до сільської ради з клопотанням про надання їм в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування цеху. Уповноважили П. укласти відповідний договір .

Орендар сплачував орендну плату тільки у грошовій формі. Після закінчення договору оренди, орендодавець вирішив продати дану земельну ділянку. Орендар звернувся до сільської ради з вимогою продати йому земельну ділянку у власність, оскільки він як орендар має переважне право на її викуп. Його пропозиція була нижчою із запропонованих учасниками аукціону. Земельна ділянка була продана іншій особі. Яка вимога законодавства була порушена?

217. Підприємці Н., П. та Б. придбали у спільну власність об'єкт нерухомості промисловий цех окремо розташованої будівлі. Після оформлення відповідних майнових прав звернулись до сільської ради з клопотанням про надання їм в оренду земельної ділянки для експлуатації та обслуговування цеху. Уповноважили П. укласти відповідний договір .

Орендар сплачував орендну плату у грошовій та натуральній формі. Після закінчення договору оренди орендодавець вирішив продати земельну ділянку. В свою чергу орендар вирішив використати переважне право на викуп даної земельної ділянки. Що у вказаній ситуації є помилкою у діях чи фактах?

Що є підставою припинення права користування земельною ділянкою? 218 .

219. За договором найму житла, укладеного між Акціонерним товариством (наймодавець) та Р. (наймач) строком на 2 роки, останньому була надана в користування однокімнатна квартира. Протягом усього строку дії договору Р. належним чином виконував обов'язки наймача. У день закінчення строку дії договору наймодавець листом повідомив наймача про те, що відносини найму житла припинились у зв'язку із закінченням строку дії договору, і що Р. повинен звільнити житло, оскільки надалі воно буде використовуватись для проживання в ньому працівників Акціонерного товариства. Р. відмовився звільняти квартиру. Акціонерне товариство звернулось із позовом до Р. про виселення його із квартири. З чого має виходити суд при ухваленні рішення?

220. Відповідно до умов договору найму квартири, укладеного між Ф .

(наймодавець) та К. (наймач) строком на 10 місяців, в квартирі разом з К. постійно проживає його непрацездатна мати О. Через два місяці після укладення договору найму К. знайшов житло, яке є більш зручним для нього з точки зору добирання до місця роботи. Чи має право К. достроково припинити договірні відносини найму житла з Ф.?

221. В укладеному у письмовій формі між двома фізичними особами договорі найму квартири не зазначено його строк. Які правові наслідки має такий договір?

–  –  –

223. Наймач житла державного житлового фонду в порядку поліпшення житлових умов одержав нове жиле приміщення, уклав договір найму щодо цього жилого приміщення і заселився у нього. Разом з тим, наймач залишився проживати у попередньому жилому приміщенні. Які правові наслідки такої поведінки наймача?

224. Громадянка М. звернулась із позовом до Р. і О. про визнання за нею права користування квартирою. Позовні вимоги мотивувала тим, що перебуваючи у зареєстрованому шлюбі з П., була вселена у квартиру його батьків Р. і О. на правах члена сім'ї наймача і зареєстрована в ній. Р. і О. проти позову заперечували, посилаючись на те, що свого часу допустили проживання М. у спірній квартирі як дружини їхнього сина, але при цьому не було окремої домовленості, що вона матиме рівні з ними права щодо користування квартирою. Крім того відповідачі зазначали, що місцем постійного проживання М. весь цей час було інше житло - будинок її матері. Судом встановлено, що М. як співвласниці належить право на 1/2; частку приватизованого будинку її матері, в якому вона постійно проживає, хоч і не зареєстрована в ньому. Якою має бути позиція суду?

225. Громадянину К. був виданий ордер на вселення у квартиру, до якого крім нього була включена як член сім'ї його дружина С. Через погіршення стосунків між подружжям С .

так і не вселилась у квартиру. Через рік К. і С. розлучились, після чого К. звернувся з позовом до С. про визнання її такою, що не набула право користування житлом. С. проти позову заперечувала, мотивуючи це тим, що вона була включена до ордера на спірну квартиру як член сім'ї наймача а тому набула рівного з К. права на користування квартирою .

З чого має виходити суд при ухваленні рішення?

–  –  –

232. Фізична особа, яка досягла 16-ти річного віку, подала всі необхідні документи, включаючи письмову згоду батьків, до реєструючого органу, для отримання свідоцтва суб'єкта підприємницької діяльності. Реєструючий орган відмовив даній особі, мотивуючи своє рішення недостатністю необхідного віку. Чи законні дії реєструючого органу?

–  –  –

З якого моменту виникає авторське право на твори науки, літератури та 234 .

мистецтва?

235. Який правовий режим майна, яке набуте до 1 січня 2004 року під час спільного проживання осіб, які НЕ перебувають у зареєстрованому шлюбі між собою?

236. З якого моменту обчислюється строк позовної давності щодо вимог страхової компанії до особи, винуватої у заподіянні шкоди?

237. Яку обставину повинен встановити суд у випадку спору щодо визначення майна як об'єкта спільної сумісної власності подружжя?

238. Який правовий режим майна подружжя поширюється на майно, придбане за час шлюбу одним з подружжям як фізичною особою - підприємцем?

239. За яких умов майно НЕ вважається таким, що вибуло з володіння власника поза його волею?

240. Які права щодо земельної ділянки, на якій розміщений житловий будинок, переходять до покупця житлового будинку, за умови, що продавець мав право користування земельною ділянкою?

241. За яких умов договір найму житла вважається пролонгованим (укладеним на тих самих умовах і на такий самий строк)?

–  –  –

243. До яких вимог, що випливають з сімейних відносин, позовна давність НЕ застосовується?

244. Які з перелічених дій можуть здійснюватися вільно, без дозволу суб'єкта авторського права?

За положеннями Цивільного кодексу України, авторське право не поширюється 245 .

на:

Яка форма спадкового договору і порядок його вчинення передбачено ЦК 246 .

України?

247. Правочин, вчинений опікуном з приводу видання письмових зобов'язань від імені підопічного без дозволу органу опіки та піклування є…

–  –  –

249. З якого моменту в орендаря виникає право власності на житло за договором оренди житла з викупом?

250. Який правовий наслідок, передбачений у СК України, для особи, яка позбавлена батьківських прав?

251. Думка дитини повинна бути врахована при вирішенні питань щодо усиновлення, якщо дитина…

252. Яким нормативним актом регулюються трудові відносини громадян України, які працюють за її межами, а також трудові відносини іноземців, які працюють на українських підприємствах?

253. Хто є представником роботодавця при проведенні переговорів щодо укладення галузевої угоди?

254. Яку обставину повинен встановити суд у справі про розірвання шлюбу в окремому провадженні?

255. Яка форма влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування є платною?

256. Особа 1 проживала з Особою 2 і народила йому сина. Оскільки Особа 1 перебувала у шлюбі з Особою 3, то в актовому записі про народження дитини батьком була вказана Особа 3. З яким позовом Особі 2 доцільно звернутися до суду для встановлення правового зв'язку з дитиною?

–  –  –

260. Який строк невикористання в Україні торговельної марка щодо зазначених у свідоцтві товарів і послуг дає право будь-якій особі звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково?

261. У якому разі виплачується вихідна допомога у розмірі не менше шестимісячного середнього заробітку?

262. У якому випадку працівник не буде нести матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну роботодавцеві?

263. З ким із нижчеперелічених працівників може бути укладено письмовий договір про повну матеріальну відповідальність?

Хто здійснює державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про 264 .

працю?

265. До земель комунальної власності, які НЕ можуть передаватись у приватну власність, належать земельні ділянки, на яких розміщені…

–  –  –

267. Що відповідно до законодавства визнається останнім засобом для вирішення колективного трудового спору?

268. До сільської ради звернулася громадянка з заявою про надання в приватну власність присадибної земельної ділянки площею 2,0 га, яка раніше була у неї в користуванні. Рада у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки прийняла рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність. Яка вимога законодавства була порушена?

–  –  –

275. Які земельні спори може вирішувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин?

Які земельні спори можуть вирішувати органи місцевого самоврядування?

276 .

277. Через який період спливає строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів?

–  –  –

280. Громадянин Л., який постійно проживав в м. Києві, та громадянка О., яка постійно проживала у м. Одесі, тривалий час перебували у близьких стосунках. Л. по кілька разів на рік прилітав до Одеси і весь час перебування в даному місті проводив з О. Шлюб між ними зареєстрований не був, проте вони спілкувалися як подружжя, планували своє життя, обговорювали питання фінансового характеру, що підтверджується листами, фотокартками. Л. матеріально підтримував О., надавав їй кошти на лікування. Протягом часу перебування у близьких стосунках одне з одним жоден з них одночасно не перебував у шлюбі з іншою особою. Постійне сумісне проживання унеможливлювалося тим, що їхні місця праці знаходились у різних містах. Після смерті Л. О. звернулась до суду із заявою про встановлення факту проживання однією сім'ю без реєстрації шлюбу. Яким має бути рішення суду?

281. Громадянин В. є власником 2-кімнатної квартири. Через два роки після придбання квартири В. зареєстрував шлюб із С., яка стала проживати разом з ним у даній квартирі і була зареєстрована за місцем проживання у ній. Через рік у них народилась донька О., яка теж проживає у цій квартирі. Який правовий статус С. і О. стосовно даної квартири?

282. Р. звернувся із позовом до А., Б. і В. про визнання їх такими, що втратили право користування житловим будинком та виселення. Позивач вказував, що він є власником 1/2 частки житлового будинку, де зареєстровані відповідачі, які не є власниками вказаного будинку і з якими склалися неприязні стосунки, що перешкоджає йому у користуванні власністю. В процесі розгляду справи суд встановив, що після смерті Г. житловий будинок успадкували у рівних частках Р. і А., і кожному із них було видане свідоцтво про право на спадщину. Р. зареєстрував своє право власності на 1/2 частку житлового будинку у встановленому законом порядку. А. право власності на 1/2 частку житлового будинку не зареєстрував. Спірний будинок у натурі не поділено, порядок користування між його співвласниками не визначено. Разом із А. у житловому будинку постійно проживає його дружина Б. і син В. Якою має бути позиція суду?

283. У договорі найму житла, укладеного між Акціонерним товариством (наймодавець) і Р. (наймач) передбачено, що разом з наймачем у помешканні постійно проживатиме його дружина К. Хто несе відповідальність перед наймодавцем за порушення умов договору?

284. С. звернувся із позовом до Р. і Т. про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні власністю шляхом виселення із житлового будинку та зняття з реєстрації .

Відповідачі проти позову заперечували, вказуючи, що вони були вселені та зареєстровані в спірному будинку за згодою колишнього власника будинку К. як члени його сім'ї; після смерті К. вони продовжували проживати у будинку як добросовісні наймачі, несли витрати на його ремонт і утримання. З чого повинен виходити суд при ухваленні рішення?

285. Майнові права інтелектуальної власності на винахід є чинними з дати наступної за датою…

–  –  –

287. Чи поширюються на юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах положення Цивільного кодексу України?

288. В якому випадку чоловік чи дружина може пред'явити позов про розірвання шлюбу протягом одного року після народження дитини?

289. Чоловік і жінка тривалий час спільно проживали. Після смерті чоловіка жінка звернулася до суду із заявою про встановлення факту проживання однією сім'єю. У якому випадку заява підлягатиме задоволенню?

Які землі підлягають вилученню із сільськогосподарського обігу?

290 .

–  –  –

292. Іваненко звернувся до суду із позовом, вказавши, що Петренко порушив його права, оскільки розмістив оголошення на стовпі про те, що Іваненко пропонує мешканцям кварталу послуги з ремонту покрівлі, натомість жодних документів про відповідний фах не має, виконує роботи неякісно, працює повільно, та закликав звертатись за такими послугами не до Іваненко, а до нього. У позовній заяві Іваненко зазначив, що дійсно не має відповідного фаху, натомість працює завжди якісно та швидко. Що має бути об'єктом цивільно-правового захисту у наведеній ситуації?

293. Який твір визнається службовим відповідно до Закону України ""Про авторське право і суміжні права"?

294. Які дії можуть бути здійснені (або вчинені) щодо документа юридичної особи, в якому міститься недостовірна інформація про особу?

295. У якому випадку договір позики слід укладати у простій письмовій формі, якщо позикодавцем є фізична особа?

296. Яке визначення має, грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього за договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання?

297. У якому випадку вважається, що договір побутового підряду укладений у належній формі?

298. З якого моменту покупець стає власником товару, переданого йому за договором найму-продажу?

299. Між громадянами було укладено договір дарування рухомої речі, яка має особливу цінність, в усній формі. Яким вважається (або є) такий договір?

300. Яку назву має вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають юридичне значення?

–  –  –

З якого віку за сімейним законодавством особа втрачає правовий статус 302 .

"дитина"?

303. За кошти, отримані на весіллі, подружжя купило: дружині шубу, чоловіку шкіряну куртку та меблі в квартиру. Чи належать усі придбані речі подружжю на праві спільної сумісної власності?

304. Після одруження сім'єю, за отримані на весіллі кошти, було придбано автомобіль та меблі для подарованої дружині на весіллі квартири. Чи підлягає поділу квартира під час розлучення?

305. Після одруження сім'єю, за отримані на весіллі кошти, було придбано автомобіль та меблі для подарованої на весіллі квартири на ім'я дружини. Який правовий режим поширюється на автомобіль та меблі?

306. А. у зв’язку з майбутнім весіллям подарував нареченій коштовну каблучку, що є сімейною реліквією. Однак, наречена відмовилася від укладення шлюбу. Чи зобов’язана вона і яким чином повернути цю каблучку?

307. Які з способів цивільно-правового захисту авторського права є альтернативними по відношенню один до одного?

308. До суду в порядку окремого провадження звернулась громадянка про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю. У заяві було зазначеного, що її брат зник після потужного землетрусу та викликаних ним пожеж, в результаті чого було повністю зруйновано цілий мікрорайон. Серед зруйнованих та згорілих будівель був і будинок, в якому мешкав брат, і в якому, ймовірно, він перебував під час землетрусу. Після цієї події його ніхто не бачив. Заява була подана 2 липня за місцем проживання заявника. Подія сталася 2 січня. В заяві також вказувалось, що з питань цієї надзвичайної ситуації природного характеру створена спеціальна комісія, яка й розслідує її. Судовий збір не було сплачено. Яку вимогу щодо звернення з питанням про відкриття цивільної справи у суді було порушено?

309. Які природні ресурси, що знаходяться на земельній ділянці, фермерське господарство має право використовувати для потреб господарства?

310. Протягом якого строку є чинними виключні майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок?

311. Протягом якого строку є чинними виключні майнові права інтелектуальної власності на корисну модель?

312. Яким документом засвідчується набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми?

–  –  –

314. Який строк позовної давності встановлюється до вимоги про визнання материнства?

315. Якщо місце виконання грошового зобов'язання, в якому кредитором виступає фізична особа, не встановлено у договорі, де провадиться його виконання?

–  –  –

317. Позивач пред'явив позов до банку про визнання поруки припиненою. На думку позивача, банк змінив строк виконання договору, заявивши вимогу про дострокове повернення боржником кредиту. Оскільки після цього протягом 6 місяців до нього як до поручителя банк вимог не заявив, то договір поруки припинився. Банк заперечував проти позову на тій підставі, що рішенням суду за його позовом вже стягнута заборгованість солідарно з боржника та поручителя. Суд у рішенні про стягнення заборгованості зауважив, що поручитель не довів факт припинення поруки. Яке судове рішення має прийняти суд за позовом про визнання поруки припиненою?

Тимчасовими вважаються працівники, з якими трудовий договір укладено 318 .

строком:

319. Якщо у ході розгляду трудового спору про поновлення на роботі буде встановлено, що звільнення працівника, яке можливе лише за попередньою згодою профспілкового органу, проведено роботодавцем без звернення до такого органу, суд повинен…

320. У Г., яка не одружена, народився хлопчик. Д., визнав хлопчика своїм. Вона вирішила подавати разом з Д. до органу реєстрації актів цивільного стану заяву про реєстрацію дитини і проте, що останній є батьком дитини. Однак Г. та Д. не могли погодити між собою ім'я, під яким хлопчик буде зареєстрований. Як вирішується питання щодо імені дитини у даному випадку?

321. А. та П. вирішили одружитися. Однак в день реєстрації шлюбу П. відмовився одружуватися. Чи зобов’язаний П. і чому відшкодувати А. понесені затрати на приготування до весілля?

322. Прохоров звернувся до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення суду про витребування автомобіля ринковою вартістю 41 107 грн. У ході виконавчого провадження з'ясовано, що автомобіль в органах ДАІ не зареєстрований, за місцем знаходження гаражу боржника відсутній, місцезнаходження його невідоме. Заявник просив змінити спосіб виконання судового рішення, стягнувши відповідача на його користь вказану у рішенні суду ринкову вартість автомобіля у розмірі 41 107 грн. Яке судове рішення має прийняти суд?

323. З Прохорова за рішенням суду була стягнута заборгованість за кредитним договором. У межах виконавчого провадження за цим рішенням була продана на прилюдних торгах його квартира. Прохоров подав позов про визнання прилюдних торгів недійсними з таких підстав: про проведення прилюдних торгів він не був повідомлений, квартира є його єдиним житлом, відсутнє рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки. Суд за результатами розгляду справи має…

324. Громадянин США пред'явив позов до дружини про повернення малолітньої дитини до США. Він зазначив, що з відповідачкою перебуває у шлюбі. Рік тому, після подорожі, вона відмовилася повертатися з їх спільним сином до США, виявивши бажання проживати в Україні, незаконно утримує дитину, строк тимчасового перебування дитини в Україні, на який він дав дозвіл, закінчився. Відповідачка заперечувала проти позову, оскільки дитина адаптована за новим місцем проживанням в Україні. Відповідачка надала докази того, що дитина проживає з нею, відвідує дитячий садок, гуртки, має друзів за місцем проживання. Як суд має вирішити справу?

325. Позивач подав позов до суду про визнання права власності на 1/2 у праві на спадщину, що мав отримати за заповітом його рідний брат. Він зазначив, що за складеним батьком заповітом він має право на 1/2 у праві на спадщину, а другу частку мав успадкувати його брат, проте він її не прийняв, тому що помер до відкриття спадщини. Ця частка, на думку позивача, має перейти до нього як до єдиного спадкоємця за заповітом. Відповідачами були вказані двоє дітей померлого брата, які претендували на частку померлого батька. Вони подали зустрічний позов про визнання за ними по 1/8 у праві на спадщину за правом представлення. Яке рішення має прийняти суд?

326. Позивачка звернулась до суду з позовом про зміну розміру аліментів. Вимоги мотивовані тим, що рішенням суду 2012 року з відповідача на її користь стягнуто аліменти на дітей у розмірі 1/4 частини всіх видів заробітку щомісячно, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягненням ними повноліття .

Відповідач на час стягнення аліментів отримував мінімальну заробітну плату, що було враховано судом. На даний час відповідач перебуває в Канаді, де отримує значно більші доходи. Оскільки коштів, які надсилаються, недостатньо для належного утримання дітей, просила стягнути з відповідача на її користь аліменти у розмірі 1/3 частини всіх видів заробітку щомісячно, але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягненням ними повноліття. Відповідач визнав, що у Канаді заробляє значно більше, ніж раніше в Україні. Проти позову він заперечував, вважаючи, що суд не має права змінити вже визначений розмір присудження аліментів. Як суд має вирішити справу?

327. На кого покладається обов'язок відшкодувати шкоду, заподіяну установі у зв'язку з оплатою незаконно звільненому працівникові часу вимушеного прогулу?

328. А. та П. вирішили одружитися. Однак в день реєстрації шлюбу П. відмовився одружуватися, бо дізнався, що у нареченої є дитина, про яку вона йому не повідомила. Чи зобов’язаний П. і чому відшкодувати нареченій понесені затрати на приготування до весілля?

329. За яких обставин нещасний випадок вважається таким, що пов'язаний з виробництвом?

–  –  –

331. Що є підставою вселення у надане жиле приміщення будинку державного чи громадського житлового фонду?:

332. З якого часу починається перебіг місячного строку для звернення до суду у справах про звільнення?

333. В ході розгляду справи у суді першої інстанції було з’ясовано, що позов подала особа, право якої не порушено. Про це взнала особа, право якої було дійсно порушено. Вона вирішила вступити в даний процес з метою захисту свого права. В якості кого вона могла б вступити у даний процес?

Ким створюється Національна служба посередництва і примирення?

334 .

335. У якому випадку додержання письмової форми трудового договору є обов'язковим?

336. Банк подав позов про виселення з квартири та зняття з реєстраційного обліку без надання іншого житла подружжя Петренків та їх неповнолітньої дитини. Позов обґрунтований тим, що на квартиру, яка була предметом іпотеки, за рішенням суду звернуте стягнення. У межах виконавчого провадження готується реалізація квартири, проте відповідачі добровільно не виселяються з неї. Відповідачі проти позову заперечували, оскільки їх конституційне право на житло є непорушним. Суд встановив, що відповідачі проживають та зареєстровані у квартирі, квартира придбана не за кредитні кошти. Яке рішення має прийняти суд у цій справі?

Хто спрямовує та координує діяльність Державної служби зайнятості?

337 .

338. Ким вноситься виправлення у разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей у трудовій книжці?

–  –  –

341. Які правові наслідки виникають для банку у разі викрадення його працівником вкладу за договором банківського вкладу?

Чи відповідають учасники повного товариства за його зобов'язаннями?

342 .

–  –  –

344. Які правові наслідки шлюбу, зареєстрованого у відсутності нареченої і (або) нареченого?

345. Які права за договором найму житла мають повнолітні особи, які постійно проживали з наймачем, у разі його смерті?

–  –  –

348. Які майнові права виникають у подружжя щодо житлового будинку, який побудований ними в період шлюбу, до прийняття його у експлуатацію та реєстрації права власності на нього?

349. Коваленко надав Адамову у позику 700 гривень для закупівлі нової партії товару у магазин. Повернення коштів в якому розмірі має право вимагати Коваленко по спливу строку договору позики?

–  –  –Pages:     | 1 ||Похожие работы:

«В. С. Шевчук ЗДОРОВЬЕ, УВЕРЕННОСТЬ, УСПЕХ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН УДК 61 ББК 53.58 Ш37 Шевчук В. С. Ш37 Здоровье, уверенность, успех. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. — 368 с. ІSBN 978-966-10-0736-8 УДК 61 ББК 53.58 Эта книга является практическим руководством по применению методов самосовершенствования....»

«Православие и современность. Электронная библиотека А.Ф. Лосев Жизнь © Текст печатается по изданию: А.Ф. Лосев. Жизнь (Повести, рассказы, письма) . Издательство АО Комплект, С.-Пб., 1993 г. Содержание I II Не этой мудрости жизни я ждал III IV I Люди часто с любовью вспоминают свое детство. Я...»

«Рабочая программа дисциплины Б3.В.ДВ.6.2 Конституционная реформа наименование дисциплины Программа бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" Направленность (профиль) подготовки государственно-правовой Уровень высшего образования Бакалавриат Форма обучения очная, заочная Краснодар 1. Цель и задач...»

«© Перевод постановления был предоставлен "Правовой инициативой по России" (www.srji.org). Перевод уже был опубликован в 2014 году на сайте этой организации Разрешение на (http://www.srji.org/resources/search/kushtova-and-others-v-russia/) публикацию перевода было дано исключительно для его включения в базу HUDOC Европей...»

«ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКЕ JETTA Коляска детская открытая Возраст: 7-36 месяцев Вес: до 15 кг ВАЖНО! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования . Поздравляем с покупкой этого продукта! Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием коляски. В связи с существованием различных моделей детск...»

«ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТЬИ 4 КОНВЕНЦИИ _ ЗАПРЕЩЕНИЕ РАБСТВА И ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА Издателям или организациям, которые желают опубликовать настоящий документ (или его перевод) в печатном издании или сети Интернет, необходимо обра...»

«УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ" Кафедра административной деятельности факультета милиции УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника кафедры административной деятельности факультета милиции подполковник милиции В.Е.Бурый.12.2017 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ Э...» 
2018 www.lit.i-docx.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.