WWW.LIT.I-DOCX.RU
    -
 

...

17

, ,

.

,

,

, .

:

(http://www.orthlib.ru/) .

epub, mobi, fb2 " . " (lib.pravmir.ru) .

1 0z jz, A 7 a hz, 3yz, sz 1z b, n7A 3 7 3 aw : le w a 0w S 2 xj az 1 S 0, a , t cA 0 G 0 7 .

0 G h, a 1 zh r1 h e

a t A, t1z nA, 3 2:

l h n1 a, D } rE 9 a, 1 a, 1 .

a, 0.

az b: a:

# sz 2, a :

a t A, a 2 l, 3 G e 2 1: , , 32 9, d 1 a .

a:

T nA 3 A 1 S 32 D:

0 2 3 e, 3 2 te, 4 S az b: , , 32 9, d 1 a .

# h:

aw (a) S 1, 3 H z az, a e y: , , 32 9, d 1 a .

D 1, 7i .

# l 2:

T A a, l1 z az b, w 0z a S a 3 z, z 32 S 1 3 , E 1 S 32 0 1: 1 32 nhw, 3 az a 1 S 32, 4 , 3 0 a 2. 3 h 2 2 hz, te A, az 1 6, 3 aw , 3 1 0 2, 3 S 3 e, 3 a 0 4z E, n7A, 3 7, 3 aw , h 3 1w, 3 H, 1 .

l 3az:

a R2, 9 1, 4 9e 1 3 l1 0 0 S 32 3 0 t A a, 3 1 0 aw 0 w2. 2 D, 3 a ez w2, zh 3 1 1, 3 l2 e 1, 3 y e 1z t e e 1: w 3 y { , e 2 S, 3 a S, n7 3 a G 0, 1 .

a y 7e 0: le G a:

# 2:

a 9 a, a .

R2 c, , 7 4, 4 h 3 3sz, 0 l1 3 1 a, 2 3 1z 2, 3 1 2 t sz e, 3 72 l y az .

љh 9, h , h e, 1 a. 1 .

a n7Y, 3 7, 3 0 , 3 h 3 1w, 3 H. 1 .

az b, 1 a: D, 1 2 az: L, 2 Hz : h, 2 3 32 ew az, 4 w2 a .

D 1, 1 .

a, 3 h:

a, 4 32 7, z1z 4z E, 1 r E: y 0z S, w 72 3 2. a y a a e, 3 a a 0 az, 3 2 s H a: 3 2 a 3e, 3a a t aw .

7e: w E 4 r:

a, D 1, 7i .

a, 3 h: 1, 1z Re a G .

1, 1z 3 e rY, Re a G .

1, 1z 3 e Y rY, Re 3 G a .

0 2 .

# p0 7:

1 S 9, 1 1 e 3 0 0 1 1 0 E. a h S t 0z w2, 3 t A w2 1 S. w 0 E a, 3 0 0 4 h. 31 1, 3 a 8 0 1, w 1z 1, 3 1, A 1 2. e 0 a 4, 3 1 z a S. e 4 1 32, Bz 3 z y S k1 2 32. 1 S v3H, 3 1z: h S, 3 a 1z. y Y a a 3 e, az H 1z .

T2 E E t B 1, 3 Hz 1. e 1 1 9, 3 y a 2 0 e. te E t A w2, 3 w2 aw t2 t E .

a 2 a 7ez w2, 3 L 1 z. Y Hz 1 6, 3 1 sz. #a S t e 9, 9 7ez w2, az h 0 a e .

D, 2 te, 3 A s Y 2. w 32 e, a h w: ez l1 .

e G y e: e e 3 e G 1. l2 D, le 1 H, 3 1z r6z.

A l1 e a, e 3 az:

A a na 0 2 .

a, fj 7i (2 . 229)

# 3S :

¸ 31 G n7A, 1z, A 7 3 2, 6 B, 3 6. # 31 D } rA, 7 9z, 30, 4 t n7A e e B: t , G 4 t G 4, e, e, 3y n7Y, 4 h. a a , 3 aw a 7ez e 7, 3 1z t 3 Rj 7, 3 lz. s 2 j a, 3 a, 3 e. # e e e a. # e 7A, 3 s y n7A. # a zy a, 1 6 3 1, 3H r y A .

aw 0:

# a, D, s, 4 t n7A 3s, 4 n7e 3 7 s 3 a, 0 0. 31 zy, 0 3 c R. # 31 e, e H .

a ez e: # 1 yw , 1 .

0. 0 G .

az b: a:

# 7e a:

w E 4 r:

a 2 , a }:

E 1 ze y, 3 e a, 30 s s:

0 a, 30 s a. 2 u5 E S, 0 z1z, e A y, 3 az 1z, z2 y: , , 32 9, d 1 a .

a:

e a s E S, 2 a Y 2, 3e a: A 1 a 0, E 1. 2 w E S, e, 3 y y w s : 0w 2, s rA 3e 1, 3 a 2 0 9e a S .

# h, G0:

E w1 , 7ez e, d 7, 0:

1 2, e 1 a a 2, a 0 2, 1 j 2: w 2 32, d, a a .

a, D 1, 7 .

# l 2:

$ s ez, 3 s a, 72 3 2, s 3 a rE 9, 1, 1, l0, 4 az s, 3 Bz 1z, 4 h e az a y : a D, 2 3 az a e 6, 3 3a 0 a a 6, y az z2, A 1, 1z 3a, 6 1, 3 3a a t sz 0, H 3 . 2 a zh 1 G, e 4 a 3 s, 1 e , 3 a yz S a: w le 32 H, 1 .

D 1, 1 .

a, 3 h:

c , 3 a 8 ez , 8 3z G 0 0, y d S a .

$ D l2, .

7e:

9 e 2, 3 l1 , 2 E E 2, 3 1 2 .

# 4 y, 1 0 2 6z, 0 l 2 aw aw 3e, s 5 2 :

D 3 L A w2, y a, hz, az 3 0z a 2. 0 .

y yz, yz, z 3 E, a 2 Y Y. 0 .

$ D R2, a 2 1z, 3 a a w2: w le 32 H. 0 .

a a 7i, 0 j 0:

9, 1 S .

# a 2 l 2:

D 3 L A w2: 3 0 31 1 .

a l 2:

L 9 1, D 7 30 } rE, 3 h 7, 31 92, 31 1, 1 S , 3 4 a, 71 z 0 A 2: w le 32 H, 1 .

y, sz:

D 3 L A w2: 3 0 .

3 0 0w:

L 9 1:

# l .

a , w l 0z t 7-w e c, a .

j 1w:

D 1, 9 1 3 sz 0, h h, 3 1z az, a 3 H 3yz, 3 1z w , a 3 y , H ez, 32 ez e. a e R2, 2 1z , s ez, 0 1 0 a, t e e 1: 3 a a 1z , 3 0, 3 h, 32 1z a, 3 1 2 t sz e 0 3 y. 3 a a 0 e, 3 e h 2 sw S 0 2, a ez w 3 kew E 30w w2 7, D 3 G 3 7 aw } rA, 0 a S 1, y ta H 3w2: a 3 1z, 0, 3 1 , sz 0, a 3 9e 0 a 3w2 1, 3 a a a, 3 ez a s w2 A 0 e. h 32 4 , az 3 zaz sz, 3 S e S a H, 1 .

a a 7e y, 0z H:

S l1 h 9, 3 D 1, s 1w a 6z 3 wz, z 3 z, 4 A:

a a 0 e e az, 3 e H yz 0. l1, S w 1 32 a 0 a: l1 32 nhw, 3 az az 2 1 32, 4 0 a 2 .

0 2 l, 2 az 6, nA:

3 a t sw A a: te A, 3 30 | w2 ez, w 0 ew 3 3z , 3 t a G, a n7Y, 30 1 7, 3 h, 3 l1, 3 s 1 , h 3 1w, 3 H, 1 .

a, 1, 1z: 1 .

# 0 2, 3 p2:

0 (ϸ e, R) 2 0, t1 1 0 S. 0 S t D, 0w e 3 e. a ze 2 S, E e s S: E, e, E s }z. D 1 S, D 0 0 y y 2. 2 0 e E, E A 0. D 1 S t sw A, 1 y 2 D: D 1 e E 3 3e E, t h 3 .

E, (ϸ e, l) h 1 D, 2 2 D, s a D, 0 0 G aw. 0 1 y az z 3 1 D. l1 S D t H, 1 e 3 e .

a, 3 h:

0. 0 G.

az b: a: w E 4 r:

# 2 , a 7:

z2 D, w l 6 , 3 36 2 1, 2:

0 , 0w 2 j 3 a a 0 .

0 y l1w 0z, 5. e B az, 31 , 0 D, y 1: s a 1, A 3 1z, 3 G a .

a, a:

h 0 rE, y 1, 3 , a, a, 1 ez .

# h, G0:

l1 S 2 0, d 7: s 1 r0 G a 1z l2. le 32 3 2, a S 3y: e 3 0 0z a. a e 2: az laz, D 0 .

D 1, 7i .

# l :

z2 D, e rz 1 z, 0z n2 3 a a, 3 le 3 azz: 3 2 5 s e, 0 3 0, 0 32 , 32 e e 4. 3 2 | B B, B , B H, t1 tE sz , a 3 a, 3 a A w2, 1 5 t 6z : a 5 3 a r E 3 a e 3 1 , 3 S ez 3 lez 1 e. h 32 1 3 r 3 0 0 H 1, rE 9 a, 3 a a, a 1 n7e, 3 h, 3 l1, 3 s 1 , h 3 1w, 3 H, 1 .

az 7, rA G, 2 a l 7 Y 3 G a, 7e 0 y az .

a E n7, E 7, 0 0 h, b az, a .

a, 3 h:

D 1, 1. l2 .

# 7e:

r0 4 G:

# a ty. # e e nh.

7e 0:

0z 1 1 3 n a a 0 3 S 2 j 3 1 a wze 3c [32 j 32 j, 4] .

# 2: D 1, aw .

1 a, 3 0 3S .

n a, 4, 3 e r a a. 1z 3 1z a. 1 3 a a. a H 1z 1 .

3e e. te n 3 az a .

0 a. e a. 0z 3 38o1 H h. # s 2 ra a .

l1 z e, 3 1 aw a w2 [hz n1 S]. 1 az, 3 e tez n2 3 a a, az 3 1 z .

s: e 3 1 ( ) .

D 1, 1 .

l h n1 a, D } rE 9 a, 1 a, 1 .

2, w 1 0 z 2 1 y .

a , w fH, z2 D: 0 sz 2:

1 a D, 1 a:

sw t , 2 2 l w L 0 1 a .

a:

D, 1 a, s a, z 2 w2, E z2 0 a: 1 3 h w l0, 3 3a 2 t a. h 32 G a, 3 2 1 2, 2 A Y 1, 3 4z E a .

# h:

cz 1 te a lez d, z S 1, 3az 0 t : h 32 7e 0 raw .

# 7e 32:

1 a, 9:

#E 0z, 4 1z a Y, 3 0 a Y [ n1 e] .

# Hz. D 1, 7 .

a: h 2, 9: e, a, 3 h: 3 ty, 3 Hz w 6 y .

a G y Hz, 1 7e:

le G a: # 2: a 9 a, a .

R2 c:

0.

az b: a: w E 4 r:

D 1, 7i .

1, 1z: 1 .

a P0 7: 1 S, 9:

fj f7, 3 3S: ¸ 31 G: 0.

az b: a:

# 2 , a 7:

a 32, 1, te, w 1 Y 2, 1:

, , 32 9, d 1 a .

a:

6z 6 a 2, 0 2, l:

, , 32 9, d 1 a .

# h:

T nA 3 7 1 S 32 D, 0 2 3 e, 3 2 te, 4 S az b: , , 32 9, d 1 a .

D 1, 7 .

$ s ez:

D 1, 1 .

a, 3 h:

c :

$ D l2, .

7e:

9, e 2, 3 l2 2:

L 9 1:

# sz l aw 3va, e:

az a S D, w 32 e E, 3 E 1 a a: a 32 t y y 2. 3 h L, h S A S, 3 1 S 1 S, w zez A S, 3 4 3e e, t nsw w2 3 ew E w2: A a a s 3 e 5 , wz 3 wz 2 e hz 2 2, c y 2 L, 3 A S aw 0 a ew: 1 5 G 2 3 . a a 4 Y 0, 3 e 1 1 z 9e E 1. A 1z 2, 1 S A sz j w2, 4 30 S Y , a 2, 3 y 2 7 3 y: 1z 3 1z ez y H 6. 1 D, 1z 2 S w2, y 2, 3 1 5 s 3 3 2, w le 32 H, 1 .

a:

1, 1z: 1 .

0 2 0:

E h l1 D:

a, 3 h:

0. az b: 3 a:

w E 4 r:

# 2:

z2 D, w l:

0 y:

a:

h 0, rE:

# h:

l1 S 2 0, d 7:

D 1, 7i .

z2 D, e rz:

ѳ az y e .

Ty t 7e, 3 e, 3 Hz .

y rz 7e: le G a: # 2 0: 1. a 9 a, a . R2 c: 0 .

az b: a: ze:

w E 4 r: D 1, 7i. a, 3 h: 1, 1z: 1 .

P0 7: 1 S 9:

# 0 b H sw a, 3 e b :

0 4 w 1, a S G 0, 3H e 3 zyz j, 3 0z 6 1z, e ew 38 0, rA a a a .

1 2 Gw 9e, n7A, 3 7, 3 9e, ma a, 31 r 3 D .

$ 1 2 0, 3 0z 6 cz, t w s, 31 Y, ma .

Da , 3 Ga 8 ez , b 31, y Ga, S a .

N7Y a 3 G, a 0, sz: y 31 s 2, 1 31 1 .

z Hz s 2, 9 0, ma , 3 0 S 2 S yz a, 3 0 3 .

#H e 3 zyz j, 3 0z Gz H, t 7 ew 0z rA a, a a .

a: 0. az b: a:

V32 a. D 1, 7 .

a, 3 h:

c :

# a t 7e: 9 e 2:

# l b: yz 3 sz: # ty, 3 e nh .

a e 0 32:

0z 1 1:

h : D 1, 0 3 1 a .

# 3e S, 0 s:

l h n1 a, D } rE 9 a, 1 a .

h : 1 .

e y .

a .

w 4 1z s, 4 l1 7e, 0:

0. az b: a: D 1, 7i. a, 3 h: 1, 1z: 1, 3 A pA .

2, le:

1, 1z: 1, 3 p2 .

j p2 0z 0w, 4 1 7e a 2 .

h (P. f7i) S D e a, 1 S 4z G awz .

0 2 0 t aw, 3 t H y S. ze s e 2, 3 e E y y. a 2 D e Y, 3 e 0 30 .

az 7e e, 3 4z D G aw 1z:

30 D 1z .

h a, w 7E D A 2. h 32 7E aw w2, 1 7e 1 3w2 .

j 1, 3 j 0: h 4z D G aw e .

j s h 3 0, h a 3 3az. D, 72 S, 3 h 2, 0 e e S .

D, (P. 7) 1 e 1z a 3 7e e az w2. a e 3w2 a 32 3Y, 3 z Y 3w2 1 32. w 1 32 32 le lh, 1 32 3w2 e t a e. A 1 4 E, 3 a 32 3Y Y j . ez a 3w2 e 1, a 3 1 2. w a 3Y le , 1 32 a e 1. w a a D. 3 c hzw 1z .

sz A S B H 6, 1 S s 1zz E. w 1 5 w e , ez A w2: D 1 ze |, 3 5 .

0 4 t 2 1, 3 z 4 t H . w 1 S z, h , 4 0 a .

w 1 | e 3h 1, 0 E 4. 1z D 1 e, e 3 e 6 .

a, 3 h: 0. az b:

a: w E 4 r:

# 2 :

72 D 1 , 3 l2 s E, B 6z az, 3 E sz r0 1 1 .

a:

hz r 0 1 Y 0 1 H a rE 9: 2 a 1 e, B S a a, 0 3y E ny 1, 1 .

# h:

a a 3 h, e laz 1 a, z d, 2 a 1: 72 Bz 1 , 3 a 5 7E , E A 32 G, 31 lez .

7e: 1 a 9:

#E 0z 1 1 3 n7 a, z a 0 3 S 2 j 3 1 a wze 3c [32 c, 32 j] 4 .

#E 0z 1 a, 3 0 3S .

#E 0z 2 a 3 a .

a: w 1 3 1 G 32:

1:

$ D l2 .

7e:

a 3 3y: 3 Hz .

# a pa, s a 3 e y:

e a l 3 a 9 0:

a h G, 3 2 1, le. .

D, 2 te, 3 A s Y 2. .

D, (P0 7, A ta t A H h w2, G) 0 z 0 a 2; 0 1 S, 0 0 2 e: cz 3Y 7 3w2. h , D, y 0 32, a S, 3 s Y 2 .

a 1 D a, 3 h S t 2 hz S. y, 3 a, a, w D y S. 1z t 1 e, w4 a S .

r2, D, 71 z, 9 0: w 2 1 32 yz 2 y, y w 1 32 .

D 4 c, 3 1 1 ce E .

y 3 a, a, w D y S .

D, (P. l) e 1 E, E 1 a E. w 0 , 3 1 32 y 2. ͸ 3ez 0 e t A w2, 1 1, t A B 1. w Hz 0 Y 2, w ez s z .

3 1 t A yz w2. a 3 z0z A, e e z a. w z 0z a, 3 3ez 0 e. 0 h, 3 1z A: a t az e w2. D, 8 0 E a E, 3 a E t E 1z. e E zez, a S 1 S, 3 1, 3 0 0 .

y 2 3 4 2, sw 1z 3 a. # 1 2 te E a, 3 az 4 y 2, 3 4 z , 0 yz, 3 6 e e az. w y h, 3 w taz 1. # h w h, 3 3h 1 ez. w S D, a, 2 h D 9 0. w : A a 1 z 2 2, 3 A az a 6, S .

w 0, 3 S 0 4 h. w 0 E Y, 3 yz e. 1 2 y, 3 1z a E, 3 0z 1z S 8 a. 1 2 z 8 z, a S, E s lh .

a E, D 9 0, t2 t E. 2 0 2, D 7ez w2 .

a E, D 9 0, t2 t E. 2 0 2, D 7ez w2 .

9 (P. ) 9 0, : A E A S, 0 0 0 S, 2 y, 3 0, 3 0. aw k1z , 1 1 2 3 a 2 .

w y 1 S a H, 2 1 S .

aw l1 z e, 4 e Y y 2 .

w t y 3 a 30z A S, 3 a a az S A . a S e e, az S. w h 32 0 0, 3 0 Y 1 az. E A S , e s 1 S .

j y 3a y 2, 1 Hzz 2: sz y nyz, 1w y .

a 1z 7, az s hz 4: w 1z A 0 az .

az S, w h 32 0 0, 3 0 Y 1 az .

E A S , e s 1 S .

a, 3 h:

y, y, y, a 9. 1, 8 0w .

D 1, 1:

a, 3 h:

[7e 0 l z, S e 8 h e, aw] .

D (P. 87) 9 7ez w2, 2 a, 3 2 8 0: 1 8 S l S, 2 E e Y, w 30z H A S, 3 0 0 1z. e h s 0, h w 8 0, e 0: w s 0, 4 zy 32 Y, 3 j t 2 S te h .

1 S 0 0, e 3 e. 1z , 3 0 e 32 S. a 32 a 1 t E, 1 S e , e h, 3 3a. 2 30 t 2, a D, e e: y 2. #A e 1 A; 32 a s 3 3zz ; #A 2 0 1 2, 3 4 2 1; #A y A , 3 a S 2 e; # D, a, 3 w l S 1 S. y D, t y 2; ta E E t E; 1 4 , 3 t 4 S, e z, 1z, 3 30. 0 2, 1z 1 S. 0 S w A e e .

a S y. a 32 t E y 3 4z, 3 a 1 t e .

D 9 7ez w2, 2 a, 3 2 8 0 .

1 8 S l S, 2 E e Y .

l2 (P. R) E S D 3 yzz 4z 0 3w2 .

l2 E S D, 3 a s 3w2: a Hz , 3s y : #s t 3z 0 0, a S c 3 0: #s l1 a E: 1z w z 4 S. s c D, 3 Y B 6. A 6 wme, H } Bz . e 3 c D, 1 3 c. A z, E y .

0 a 1 4 a, E H a a 4 a. w c t 2, 1 4 D c 2 sz 3w2. #1w ts 0 t , a 4 t a Hz . e ne h, e D sz 3w2. w 0 A a a, zY, w e 32.

, w A j 3w2, w e, aw e:

w y 0 e, 3 y, 3 a Y w2 .

c Dz t 3 sz 3w2, 3 a 3w2 H, s 3w2, 3 0z aw 3w2, 1 |. D 72 0 r0 0, 3 r 3w2 a .

l1 D 2 G 3w2, 1 , s 0 3w2, h a e 3w2 .

l1 D 6 3w2, 6 3w2, s 0 3w2. l1 D A 3w2. s Lz 3w2, l2 E S D .

s Lz 3w2, l2 E S D .

D, (P. 7) h l 2, 2 e E 4 e, h S a e: # 1 y 0 1, w 1z 8 0 s h .

w A a y 2, 1 4 e 0 0: 1 S 4 e, w 1z . # 2 y 0, zez e E. zy 6 1z, 1z 1, e Y 1 az. y 2, A S w S 0z .

0w h S D, 3E y 0: t2 A w2 t E, 3 0z s 0 .

h 2 y c 2, w S a. 2 D, y, 0 Y, w s y 2. #1 z t 1, D, 0, 1 z 1 0 2, w 2 32 G 0. Ħ 0 lj a S e a. $ w2 a D, 1 S, a e 3e t a y 2: # c e 1 2 , 3 1 az 2 e, w a 0 4 .

h S D, a e, 3 1 y 0 1 .

h S D, a e, 3 1 y 0 1 .

Ħ 0 lj a S e a .

a, 3 h:

y, y, y, a 9. 1 .

a 3A 0z t 7e .

# ez a S, sw E aw:

G D, 3 k1z a, le zh 4z D .

j : #z D. w l, w c 3w2 .

j 7: e 0 S, 3 4 D sz 5 .

j G: Y, 1 y, 3 A Dz .

j: 7: a, 30 0 1, e h Y : t D h e, 3 4 1 n a .

a 0 a 1wz a, 32 aw, 32 r 1wz a a, 3 G0 0 a.

a G D: t0 wa, 3 1 a te 0 3 0 1w 6z 2:

1 aw, 0 y 2 G0. a sz e 1 , 3 az sz H, 3 t0:

aw 1, 3 3A 4 y .

4 y 32 1z 7, w G D, e y, 1, a na .

1 0z :

j : T 0 y 0 9: E Bz 2. (#. 7, f7) j 7: a 1z y 2. (#. 7, f7) j G: a 1 1 z. (#. 7, i) j 7: 2 5 A D, 2 A 2. (#. 7, 7i) # b a, j 31 .

a 0 p1 3 a 1 4: 3 zs p0, H 0. f7- e hz d: (. , 7

- 7) 1 A S D, 3 az y 0 7 7 e .

w e 2 S, e t h la S 2 0 .

w 2 1 1, 3 4z 3w2, 3 c 3w2 0 H sz 3w2 .

2 a h e, 2 Hz h e 4 .

2 6z H, 3 E 1z: z 30 , 3 szz t2 2 .

s }z 2, zy c, 0 n1 a, a 3 3w2 a .

y Y a:

c :

a f7-z H.

w z, : 0 4: 4 z, 32 me , a 3A:

љ D G a. 1. # 3xa .

4 s, 0 1 1z a. 2, 3xa E, 3 1. w 4 z, 32 L a, 32 h, 3z 1 0, ez 1, s a, 1z a:

s a a D .

1 D 7, 1 32 h .

a G .

3h e, 1:

e 1:

1 D 7. (P. 7) a G .

0 1:

1 D 7, 1 32 h .

a G .

h 1:

1 32 2 G 3w2, 1 32 6 3w2 .

a G .

1 32 0 3 A, 1 32 3 . 1 32 7A 7, 3 A h 7, az 4z D. w 0 E, 3 h: 0 , 3 az .

a | , 3 :

2, 3 1w 4 .

1 D t 2 j, 3 1: , a, , 0, y y, z 0 3w2: 0 3 2 0, A H, 3 2 e: 3 2 0, a 3 6 : a e, 3 2 1, s, 3 2 6 e: $w 3 B, a 4 az 4z D: w ez 4z w2 31w. # 3w2 2 3 72, 3 e 0 e 1. ϸ B d 3w2, H }, 1 az 3Y .

0 (P. 7f) D 0, e 3w2 R d. 1z } 0 32, 3 h H az R e: az 4z 3w2 1, ma 3 p1 1 3Y. w l1 D 1 1, 3 e Hz 7e .

azz d a, 3 az 0 1 .

1z 9z a 4, 3 2 n1 n2 a 4:

1 te kh, 1z 1: za 2 4 y, 3 z 4 h nH .

T a 6 7:

1 1 y 1: a S y B d 3w2 .

1 G h 3w2, 1 32 e 1 3w2. (P. R)

7:

1 32 1 3w2, 1 32 0 1z 3w2 .

1 32 a y, 1 32 p1 3 y .

1 32 ma 3 1, 1 32 y 3 na .

1 32 ma a. 1 32 ma az. s a a D .

4 z, 1, a, 1 3z. # h, s G0:

le 32 d 7, 0 z 38 E 1z, a az, s 1z, 4v 1z, e 1z, 3 2 1. a e: le r0 G l1 aw, a .

a a a .

a h G, 3 2 1, le .

a S, l1 S, az z, 0 S, l1 S 1z a a S. D R2 c, 9 1, D 7 30 } rE, 3 h 7. D 9, 9, 7 n, ez j, 1 a: ez 2 j, 2 l a: s y n7A, 1 a. w 2 32 31 , 2 32 31 D, } r0, a G n7A, 1 .

s e l1 z, 3 2 4z E , 3 .

0 D e e 8 A 1z a. le 32 D, 9 n1 a, 3 a 3 a 4z E , 1 .

y D, c S a, a S .

le 32 D, 1 z a 6. 1 .

D, h 32 a 0 3 0. : D, 1 S, 32 y 2, w 1 .

D, 0, 1 z 1 0 2, w 2 32 G 0: w E 30 A, e .

a c 2 S .

љh 9, h , h e, 1 a. 1 .

a, 3 h:

љh e, 1 a .

a a a:

љh 9, h , h e, 1 a .

# a 0z, 0 7e:

w E 4 r:

0 0: aw, 0 t1 1z, 3 G0 .

4 z, 0 a r. # e w a, G, 7, 7, 0 e:

e 7e j h, e e 38 0, 3 a 1 az: 1 e e, E a 3 e c .

a 7, 7, 7, }, 0 e:

e 38 0, 3 a 32 , 1 32 e e D, t e A 3a: k1 E cw 6, a 32 | 0, 3 1 0 0 32 e, 31 c .

4 s, 32 4 e, 3z 0z 1w:

1, a, 3 h, 0 e a:

a a, D 9 a, 3 a a, n7Y, 3 7, 3 0 , h 3 1w, 3 H, 1 .

a a a .

a h G, 3 2 1, le .

a S, l1 S, az z, 0 S, l1 S, 1z a a S. D R2 c, 9 1, D 7 30, } rE, 3 h 7. D 9, 9, 7 n, ez j, 1 a: ez 2 j, 2 l a: s y n7A, 1 a. w 2 32 31 , 2 32 31 D, } r0, a G n7A, 1 .

s e l1 z, 3 2 4z E , 3 .

D, h 32 a 0 3 0. : D, 1 S, 32 y 2, w 1 . D, 0, 1 z 1 0 2, w 2 32 G 0: w E 30 A, e . a c 2 S .

a:

0 D, e e 8 A 1z a. le 32 D 9 n1 a, 3 a 3 a 4z E , 1 .

y D, c S a, a S. le 32 D, 1 z a 6 .

le 32 L, 1 z a 6. le 32 h, 1 z a 1 .

D, c S , Y 1 e: a A, a , a a, n7Y, 3 7, 3 0 , h 3 1w, 3 H, 1 .

7e: #0 l a D .

a na 6, L a .

j : #0z y c S D, 3 az, 3 1z: 6 az 1z, 6 s 1 2 32, B s 1 z. 3 1 6 , 3 A , 3 a h 4 .

(P. 7f, 7i - 7i) j 7: # y D G aw a, 3 A y a 3a a, 3 y a 3a. (P. 7f, 7i) a, 3 h: 4 .

a: l 4 3z D, 3 4 Y, h:

a y c 2, 3 4 2 s 0 .

0. a: 7e:

w E 4 r: a E .

a, 3 h, G0 .

7e 32: 1 a, 9:

# Hz .

4 s:

l 4 3z: a .

0. a:

7e: w E 4 r:

h 0:

a s a S, 72 s 1, d, e cz, te a 1 c S .

a, D 1, 7 .

a, 3 h:

c :

$ D l2, .

7e:

h le r0 G a, A, h 3 1w, 3 H, 1 .

# 2 0:

c R2, 2, kh 2, j 2, h a e [y n1 2] 0 2:

e tez n2 3 a a e a 2, 3 a s 3 3 2, w lj 3 1 .

e 0 6z 2, 0 1 0 0 l dw 3e:

D 3 L A w2: 1 y .

1 3 3h a, 7i. a a 4 0 1 31, 0 3 e 1 l: 3 4 a a, a s e a .

a e .

1, 1z: 1 .

# 0 2 .

0 (P. 7) 2 D, a E. 2 a ez w2, R2 0 3 9 0, w 1z D. y h a 0, y a 2, 3 S. w G s 0z, 2 32: 1z az, E y H 8 n1 1 .

1 32 z 0, 1 0z Y: y e 3 1 az D. 0 c S, 1 0 0, 1z a 0 Y a e .

D, a S a e, 1 a 3a 8 0 y 0. w 4 4, e 4 y, 0 te a 4, h 1 a. 2 5 9, ty t h 1: 0 ez 4 31 |, w w1 S, D. # sz 2 a S, az, 3 1z 1: 3 azz 1z 4z E. w 2 l1 a D, w ny lez a 32 a .

D, (P. 7f) h 32 a 0 3 0. e a a h, 3 az 2 3 e, 3 t 3 2 32. t2 e, 3 e 32: 1z h .

w hz 8 n1 1 D, w e a, 4 1, 3 a az. ez 4 B y: w w A 1. w e 3 e, e te, 3 4. w 30 1, 3 e 1z .

1 32 Hz 8 0: a e A w2. w 2 j a , 3 1 30. B w 1 az: j a, 1 ez , 1, z , 3 0 4 y 3 : w 1 0 2, 3 az .

2 a w2, 3 t a w2 2 32;

1 2 aw 1 , 3 z e y .

1z D, 0; 3 e y 6 . #0z y c S D, 3 az, 3 1z. 6 az 1z, 6 s 1 2 32, B s 1 z. # 1 6 , 3 A , 3 a h 4. # y D G aw a, 3 A y a 3a a, 3 y a 3a .

c (P. R) 3 y 2 , D:

2 3 2 0, A 1 ; a 0 e w2, 0 w2. a 8 n1 1 e y, sz e 1. E e 1, swz

t E aw a:

aw a 4z 2, 2 3s: 0 3 h e, 1 ks .

2 Bz 2, a | 0: s 2 0, e 2 a. s 0 w2 s h: 0z az, 3s 8 n1 1. z 3a Bz 2, 4 1 t a Dz z 0 .

a, 3 h:

yz, y, y, a 9. 1. 0 G .

D 1, 1 .

# w G D ez, 0:

a, a E.

# h: 0 z e:

y, 0 a, a 7:

y h a 0, R2 0 3 9 0 .

j : 0 2 D, a E .

j 7: w 1z,

a, 3 h, G0:

0 z e, q laz; 7, w s 32 l a: a, w zA 32 z:

7, w A 32 : 1 , w 3 32 h 1 8sz 7, G. 2 2 71z a a .

w2 (P }i, l - l) a 2 Y: 3 a 0 s 0. #a S t 2 z, 3 2 aw . E E 2 A 2, 3 1 z a 6 .

30zz A ez w2 D, w 2 a 2, e e E .

j 2 s aw 1z, 1 4 H .

0. a:

7e: w E 4 r:

s, 0 a aw, 32 1wz a. 4 s: 32 A , w 3 0, 3 0 0 s G0:

a 9 , 3 h G , 0w e e 3 2, d 2 3, w 1 0 G e, 3 sz aw a a .

e 3 z0 0 E:

0w 2, e a 0z H yz S 3 s a, rE 9 a:

2 r0 1 1z a, , aw 0 a l d, 31 l1 .

H e:

w a 3A, 1 a, ez 0 2 D, GHz y: 1 1 0 R 2, 1 E d 2, c .

0 v32 1wz a .

D 1, 7 .

$ s ez, 3 s a, 72 3 2 s 3 a, rE 9, 1, c, l0, 4 az s, 3 Bz 1z, 4 h 7e z a y .

a D, 2 3 az a e l, 3 3a 0 a a 6:

y az z2, A 1, 1z 3a, 6 1, 3 3a a t sz 0, H 3 : 2 a h 1 G, e 4 a 3 s, 1 e , 3 a yz S a: w le 32 H, 1 .

D 1, 1 .

a, 3 h:

c :

$ D l2, .

7e a: 9, e 2:

# 4 s, 1 2 6z 0, 0 1 l:

D 3 L A w2:

0 3 1 a, 7i. a 3 e. a y, 7i .

a, 0.

az b: a: D 1, 7i .

# s l:

rE 4, az 3 zaz s zy j, az a A w2, e y: 3 3a w2 az a 1, l cz S , 3 1 h, 1 .

a, 3 h:

D 1, 1. l2 .

# a ty .

e ew A .

a H a e 4 l1 7e, 0: 1 .

a 9 a, a .

R2 c, , 7 4, 4 h, 3 3sz, 0 l1 3 1 a, 2 3 1z 2, 3 1 2 t sz e, 3 72 l, y az .

љh 9, h , h e, 1 a. 1 .

a n7Y, 3 7, 3 0 , 3 h 3 1w, 3 H, 1 .

az b, 1 a: D, 1 2 az: L, 2 Hz : h, 2 3 32 ew az, 4 w2 a .

D 1, 1 .

a, 3 h:

a, 4 32 7, z1z 4z E, 1 r E, y 0z S, w 72 3 2. a y a a e, 3 a a 0 az, 3 2 s H a: 3 2 a 3e, 3a a t aw .

7e: w E 4 r:

a, D 1, 7i .

a, 3 h:

1, 1z Re a G .

1, 1z 3 e rY, Re a G .

1, 1z 3 e Y rY, Re 3 G a .

a p2:

h (P. 7i) D, a 2, 2 e Y, 2 l 2 a 1. T A w2 A S 3h, 2 1 6. #1 32 e E, 1 32 0, 31 S 32, 3 z a .

w 0 A , A e 1, 1 6 e .

2 w2 s 1, 1z w2 .

a, w h S 32 9, 2 E , 3 h 0 . 2 c , 7az az S t 1zz 1 e. 1 z D, w : 0 Y 1 h S, T A 1 a S. 2 2 y 2 a, y 0 1: A 4 0 h. #s S h 0 S, 2 1 1 e. 8s S w e 0 0, 3 w az a. r2 D, 2 |, 3 2 5: 3a y 2 t 1w, ny E t 2 S. D, t a t 2, 2 | 4, 3 e 1 30z e 4. hz H, 3 a a e 6. a k1z Y Y, hz, A k1 z a e .

(P 7) D, 0 y 2. 9 0, S a, yz , E 1 z 2 2: $ 2 s S sz. sz 0 E. 6 D, 1 , 3 s 6 1 z .

a S 4 2, 3 1 z: w 2 32 G 7 0, 3 E e e. z2 H D, 3 c , w t y. B 4 S, 3 z w2 z2: c e z1 z 2, a l S, D. l 3 a D, w2 a 1 a 2. a Hz y, 1 Hz 1 6. 2 E D c 3 4, a 3w2 3 z 3w2. a 4 w2 D, 3 1 0: 0 4. 2 4 sz D; 1 3Y 2, 30 30. A 3w2 l1 1z, 3 z 3w2 e. a D sz 3w2, 3 3w2 k1 5. 2 h D, w 0 30 t 0 2. 1 S, 3 1 S, w 30 3 1 4 . H e w2 0z, t y 1 31 z. 1 e E 3 y 0, 3 a 2 . 1 2 , w 0z, 3 a 1 S .

2 y 2, 3 3a S, yz, w a S .

0 3 a sz , w S D. #a 9, }z t e 3w2 .

1 (P. 7) S 9, 1 1 e 3 0 0 1 1 0 E .

a h S t 0z w2, 3 t A w2 1 S .

w 0 E a, 3 0 0 4 h. 31 1, 3 a 8 0 1, w 1z 1, 3 1, A 1 2. e 0 a 4, 3 1 z a S. e 4 1 32, Bz 3 z y S k1 2 32. 1 S v3H, 3 1z: h S, 3 a 1z. y Y a a 3 e, az H 1z. T2 E E t B 1, 3 Hz 1 .

e 1 1 9, 3 y a 2 0 e. te E t A w2, 3 w2 aw t2 t E .

a 2 a 7ez w2, 3 L 1 z. Y Hz 1 6, 3 1 sz. #a S t e 9, 9 7ez w2, az h 0 a e .

D, 2 te, 3 A s Y 2. w 32 e, a h w: ez l1 .

e G y e: e e 3 e G 1. l2 D, le 1 H, 3 1z r6z.

A l1 e a, e 3 az:

A a na 0 2 .

a, 3 h:

y, y, y, a 9. 1 .

D 1, 1 .

# w G D ez, 0:

a, E a. # h:

d, 2 32 A 4z:

y, 0 s a, a 7:

D, 4 a 2 , e a cw 6 a:

w2 lj, t2 t a, 2 a s z .

j : e 1 1 9, 3 a 2 0 e .

j 7: te E t A w2, 3 w2 aw t2 t E .

6 H a:

D, 4 a 2 : e A, 3 sz 31 .

a, a, 3 h, G0:

d, 2 32 A 4z, 1z a 0 A, 0z, 1z L h c, 1 y az .

D G le, le D e E, 1 a G 7e a: G a, G 7a .

0. a:

a E aw, 32 a.

0, 0 2, a }:

le 32 rE 9 a, 4 y 2 ke, a 5 a, 3 e e, l1, a .

a:

0 3 3 a e H 6 }, A a H a, az t y a 0, sz t h a s: 1w a 2. 1z a, 1z h, c 1 A 32: 1 3 E a 2 E e, y E e 3 0 a 2 .

# h:

e 3 a 3 ra, w1z A, 3a a y, 2 32 d cz: w j 7az a e l, z2 3 a 7 z .

D 1, 7 .

$ s ez, 3 s a, 72 3 2 s 3 a, rE 9, 1, c, l0: 4 az s 3 Bz 1z, 4 h 7e, az a y . a D, 2 3 az a e l, 3 3a 0 a a 6 .

y az z2, A 1, 1z 3a, 6 1, 3 3a a t sz 0, H 3 , 2 a h 1 G, e 4 a 3 s, 1 e , 3 a yz S a: w le 32 H, 1 .

D 1, 1 .

a, 3 h:

c :

$ D l2, .

7e: l h n1 a, D } rE 9 a, 1 a .

1 .

# 4 s, 1 0, az.

a 0w, 0 l 2 aw a:

L 9 1, D 7 30 } rE, 3 h 7, 31 92 31 1, 1 S , 3 4 a, 71 z 0 A 2: w le 32 H, 1 .

e ezw A .

a h 1, 1z: 0 2 .

9, (P. 7) 4z E 71 z, 3 1 e 1 : 9, h l 2, 2 0 1. w y a S, 3 a y 2, 3 1 G 8 0. e G a 2, 3 D y 2 e. T1 z H 6, 4 e 2 5. 0 Y , 3z 4 Y D, w l. w t sz a 3a S 32, 3 2 E .

2 (P. 7) 9 l 2, 3 e ez w2. 1 , 3 h S: a e, 3 z0z t a az 3 t ez . w 1 S 0, 3 a 2. e E zez , 3 s e E S. a 3 e 1 S, 3 h z A. # : 2 a 2 w 1, 3 Y 3 j; E 1z z, 3 1z h. az G, 7aw S t yz 3 t y. 2 D, 3 2 kh 4, w 1 0, 3 a a.

e 3 0 h 5 a 3w2:

0 3 y 3w2, 3 a: 3 t 0 3w2 1 3 e. w a 1 2, h u5: 3 1z S S , h h z t w2 .

h y, h 0, 3 a 0: $ yw az 32 0 a, Y 9 1 3e .

1 e S, 3 1 1: w a 1 4, 5: G a, 3 D h S. e 3 y 3 y , 3 Y, 3 h a 0 .

#a 1 y 2 t az : w 0 s 0. h G, 3 1 |, h e B: 5 3ez, w sz G .

E y 2 s, 1 3w2. 1z t A 3w2, 3 1z A 4: s A 4 a 3e, 3 y . e D a 2, 3 0 S a, a 2 a. h 9, e | e 3z. y e 3 2 s e 1: D a S .

h (P. ) 0 hzw, 0 G cw 1z. e D: y 0 32, 3 E, G 0, 3 a 2 .

w 0 3a S t 0, 3 t E ze. A 1 1 S, 3 8 3w2 z. Ny h S 4 3w2, 1z t a aw, t 2 sz 2, t e sz, t s 3 yw. e t 2 S hz, 3 A y E, 1z. Na n1 1 0, 3 s w . w 2 D, a E, hz 1 32 E. 1 2, 3 a 1z 2 Y. w Gw 6 , 1 S e 1. a 0 S, A e a 0 2. 3 j y, 3 e A 3 jz .

w S A, 3 3a 5:

h 5, w A 4z E:

e , 3 h 32: 1 4 0, 3Y 32: 3 a 32: 0 e 30 32, 3 k2 3Y 7e E .

a, 3 h:

y, y, y, a 9. 1 .

D 1, 1 .

# ez, G D, 0:

a, a E.

y, 0 s a, a 7:

$ h e 3 a, r e 2 e a , 3 e a a 2 rE 9, 3 72 a .

j : 2 9, l 2, 3 e ez w2 .

j 7: G a 3 D h S .

a, 3 h, G0:

w 4 ez Hz 2 az, 2 4 t E 0z 2 d 7: 0w 0 e le L. e 6 cz, w c 4, 3 72 j, 4 3 a a 30 .

0w s 2 H D, w a w2: 2 a 9 7 a, a a 4 w2 D, 3a a, 3 1 2 az, 4 a w2 .

0. a:

a E aw.

0, 0 2 , a 7:

7e 32 2 rE 9, r 1 y 2 e 32, az kh yz: D, a .

a:

1 w4 Y sz lj, s ez e a, rE 9: 0 l1 32 0 h r, 3a, a 32, t 0 az. law e 2: a 30 32 , 7 a, e 72 j .

# h:

cz y 30, c 0 a d, 1 1 1z, k2 w 1w 1 2: s a, az, e 2, 3A 1, 0 1 .

e 0z , 0 3 0.

0z e 3 z0, w:

cz y:

a 7, rG0:

a 32 d 7, e S:

r0 7 w2 1z , 3 e 1z, e a, 3 A 0z, a s e e. ls, 0 w a rA G a, 3 31 c .

D 1, 7 .

l: $ s ez:

e: D 1, 1 .

a, 3 h:

c :

$ D l2, .

7e: l h n1 a, D } rE 9 a, 1 a .

# 0, w ez, 4 0.

a l aw 1w j:

9 3 D 1, 3 S a , 4 c az c S, 30 7 2, D a } rA, a 7e 0 aw, 3 ch 3w2 r0 a B a a, 3 1 3 2: a L l1, 2 3 a laz 3 1z l, 3 3a a t sw 1w 3 aw ez, 3 0 a 4, 1 3 1 . 2 a Y H az, 3 2 e a A 32 1z az: 0 e z2 y az, A a, 3 4 t E s, E y 3 y s , a 3 3 le a, a n7Y 30 1 7, 3 h, 3 l1, 3 s 1 , h 3 1w, 3 H, 1 .

# w G D 4, 38w1z 0 .

y, 0 | s , s a 0 az 1:

љh 9: a: D 1, 7i .

a, 3 h: 1, 1z:

1 .

# p2, 3 Hz .

¸ y, w fH, 3 0 , 0 A w A 6z 2 zY, 1: le 32, rE 9 a:

3 Hz .

a 0 0w 38w1, L aw 3 h, 3A me 3 1 0: a 0z a .

a 38w1 0 1:

l2 (P. R) E S D, le 32 D. l2 E S D, 3 yzz , 4z 0 3w2.

l2 E S D, 3 a s 3w2:

a Hz , 3s y :

#s t 3z 0 0, a S 1 3 0: #s l1 a E: 1z w z 4 S. s 1w D, 3 Y B 6. A 6 wme, H } Bz . e 3 c D, 1 3 c. A z, E y. 0 a 1 4 a, E H a a 4 a .

w c t 2, 1 4 D c 2 sz 3w2. #1w ts 0 t , a 4 t a Hz . e ne h, e D sz 3w2. w 0 A a a, zY, w e 32: , w A j 3w2, w e aw e. w y 0 e, 3 y, 3 a Y w2. c Dz t 3 sz 3w2, 3 a 3w2 H s 3w2, 3 0z aw 3w2 1 |. D 72 0 r0 0, 3 r 3w2 a .

l1 D 2 G 3w2, 1 , s 0 3w2, h a e 3w2 .

l1 D 6 3w2, 6 3w2, s 0 3w2. l1 D A 3w2, s L 3w2 .

a, e 1 h a .

# h, h 1 .

a e 1:

l2 E S D, 3 yzz , 4z 0 3w2 .

le 32 D .

a n7Y, 3 7, 3 0 .

2 (P. 7) E S D. 2 D e, 2 G Y, 0 4. z s, h z, 1 ez. #h y 3w2, 3 1z e 2: 0 e 1 1z 3w2 .

le, 3y G aw 0 3w2, a 3w2 D G 2:

0 7 3 e, 0, 3 1: s 4 , s y 6, 1 1 . D 1 z, D s 2, D 0 ez, D 1 a. D 1 e, 1 3 Y 1, 3 y 1. R1z D , G 0 H, 0 3 0 .

# h:

#0 7, 3 0 9, e h, 3 30 7ez aw a 1z t hz d, 3 7 Rj, 0w lz: hz rE 9, e e a, 31 h hz b, s n7Y 3 0 , 72 a .

a , w 1 7 0 38w1z

p2. l :

L D } rE, 9 a: a e 1 1:

z2 a, D: , a }.

# :

le 1 : H, 1z y H, 0 1: z2 a, D:

aw:

r e z2 a, D, 3A 1 r e .

le 1 y, w 4 r c .

le a, w j z .

le 0, w j z e .

le 3 a a, w j hzz .

le c, w j 1 y .

le 1 e, w j G z .

le 0, w j h 9 yz .

le 3a a a, w 4 r c .

le 3E, 3A 0z a, 3 3y, 3 y s 0 0, 2 y E a .

az 3 1z, w A a 0 7 .

# w 4 s, s 6 1 : z2 a, D: # 0 31 31 0. 2, 0w.

a, 3 h:

z2 a D, 3A 1 r e .

z2 a L, 3A 1 r e .

z2 a h, 3A 1 r e .

1 c e S, 3 0:

, , D Hf, 30 7 3 S a S .

j:

1 Y 3 1z, 3 1 sz .

1 c e S, 3 0:

, , D Hf, 30 7 3 S a S .

a:

1 h G 3 G, c 1 e S, 3 0:

, , D Hf: 30 7 3 S a S .

# h:

[] ¸ 31 G n7A 1z, A 7 3 2, 6 B 3 6. [7] # 31 D } rA, 7 9z, 30, 4 t n7A e e B. t , G 4, t G 4, e, e, 3y n7Y, 4 h. [G] a a B, 3 aw a 7ez e 7, 3 1z t 3 Rj 7, 3 z. [7] s 2 j a, 3 a, 3 e. [7] # e e e, a. [7] # e 7A, 3 s y n7A. [7] # a zy a 1 6 3 1, 3H r y A .

aw 0:

[}] # a, D s, 4 t n7A 3s, 4 n7e 3 7 s 3 a, 0 b0. [f7] 31 y, 0 3 c R. [] # 31 Re, e H. [i]a rz e: [7i] # 1 yw , 1 .

a, a, 2 9 1z , Hz 3 Hz, 0 3 , 3 , 2 3 2, 3 e: a 2, w l 3 l1 .

a:

# w 4 L a 0 3w2 a .

1z 3 aw aw e, 0z e aw. a, 3 h, a .

y , 32 L a, E aw aw, 0 e wez, a E 3 a: 4 a D, 0 e a, a E 3 aw zaw .

a: h 0:

# h: a ra: 32 a d:

, 0, a 0 e, 3 1 .

wez:

w1z 32, 3 a 2 2, a 2 rE 9 1: 3a z z a, a w 0, j z: w 2 32 1 s .

a 0, a 7:

1 9, 1 9ez a, Gw 3 w , e a 1, 3 e c, w 0 1 .

0 e a, a 7 .

0: h 3S:

b0 9, 3 e la, Y 2 w 1 7e t 2 , 31z A e: 4 a, e j, s .

e 3 z0, a 7:

hz r 0, 1 Y 0 1 H a, rE 9: 2 a 1 e, B S a a, 0 3y E ny 1, 1 .

0 h cw, a 7:

1z 3 Gz , e 6 1 D, s 32 e l1 1 3 0, B 3 e s 32, a sw 0z, 31 1z .

0 e aw a, a G:

7 az 32: r0 , d, 3 30, 1 32 y 2 1 1 3 7 32 6z t e. w2 a z1z 32, w 1 1 9z la .

H, 3A 0, a: h: # h, s , a }:

w a 3A 1 a, ez 0 2 D, GHz : l 1 0 R 2, 1 E, d 2, c .

ѳe 0z j e, H:

a ra h, a Y 0, e e a: 2 w laz 0 a, w y 2: 2 l, 3 1z e, a 1w d, y S .

# 4 s:

D 1, 7 .

a, 3 h:

c :

$ D l2, .

7e: 9, e 2:

# 38w1z 0 7i, l aw 3e. # 4 a a, a s e: 1, 1z: 1 .

# a p0: l2 E S D:

7-, a:

D 1, 7i. # l:

az b, 3yz a, r, l1 A, l1 3 , 2, 2 e E, 3 2 2 t2 e. 2 2 h, h a, 2 3 sz, 3 0: 31 , 31 D, } r0, a G n7A, 1 .

j, 0: 1 .

30zz A ez w2 D, w e a 2:

w 0 32 a 1z 6 6 9e, 1 3 s a, 2 a e h, e e az a e:

y, y, y .

y 4z D le t h 3 . 1 .

a, 3 h:

l2 D s ez, h A 3w2 1. D az A S, h 0, 3 sz. 1 D 0, 3 e 4z 3w2 y. a D, 3 h S, 3 t e 1 3a S .

1 Y, 3 1z, 3 1 sz. e 1 A, 3 D h 5, 3 t e 3w2 7E 5. 1z G D sz 3w2, 3 3a 5. 1 3 1, w l D: le y, 4 a a. 0z D 2 j 3w2, w ez sz 3w2. a a 3 a, a D az sw l. 1 , y E, a D Y a. 0 3 , s 0, s 6 1 l;

2 h 0 t A, 3 2 4 0 2 .

1z t A, 3 2 l:

2 1 3 2 5. D az, 3 3w2 l 4:

e D sz z, 4 1 t 2 az 4 .

a a, 3 D h 4, 3 t e 4 3a 5 .

1 D e e, 3 1z y 7e. H H a, 3 t 4 3a | D. 1 D H 4, 31 t 1 1z. e w A, 3 1z a a .

#a D y 1, 3 a 2 a 2 .

a, 3 h: 3 a ty .

1 j, a n1 6 ty 9ez j, 30 s, 3 a e A A, 3 0 p0 7: y z, 9 0, R2 0: # a h pY, 0 l e: a: a, 3 h: D 1, 1. l2 .

s 32 7e, a Y, 0:

rE 9, l2 3 E H 6, w 32 A, h 3 1w, 3 H, 1 .

# a, 32 A 3yz e h, az a, 3 1 0 .

# e, s e 0 j:

l h n1 a, D } rE 9 a, 1 a .

# 2: 1 .

# a 0:

le G, 1z 3 az a t 4 az, s 1 s 0: 30 a 3 ez A , A s 0 3y, 8w1 s l0, r } D a: 1 a a, a, e 3 e h , , 1 .

a D, a h, a R2, w a 32 a e: 30 a 3 aw, sz 8 0 l0 3 h, 3A a y H 3w2 .

a, 3 h:

D 1, 1. l2.

# 1 0, s h y, 0 1:

l1 S, n2 zj, 1 2 .

# 2: G 1 2, 3 1 S .

# e a a e y, a 5 aw 8 w4 hz b, 0z aw:

1 4z .

s, 32 e h:

љhz b .

# S 8 w4 d, r1w a, 0z:

az d, a a .

# 2:

S l, 9, 1, 3 72 a .

# 0:

l1 S 2 0 d 7, s 1 r0 G a 1z l2. le 32 3 2, a S 3y: e 3 0 0z a. a e 2: az laz, D 0 .

a e:

0 4, w 1, l1 S d, le 3 0, 3 G aw .

c , 3 a 8 ez , 8 3z G 0 0, y d S a .

# 4 1z B, 0 s, 32 7e:

Hz l cz L az d 3 7 Rj .

# 2:

S l, 9, 1 3 72 a .

7e:

c 3 e D, 1 E sz 3w2, 3 a 3w2 a .

a:

1z e : 0 D 0. s s 0 az 1, r1. r1 1 w a, 3y a 3w2 y. aw 0 w, w Dz, }, 3z 4 D. w aw 0 0 y, 0 Y 7. 1 1 r1, 3 n1 1z S .

y 1 1 e, 3 n1 a 1. a a 1 3 1 1, 0 w 1 . 0 a D G aw, a lz .

0. az b: a:

l1 S, rE 9 a, w h 32 a h 1 , 2 a 3 cw w2 rz: w H 1 e 32 7, 1 S 5, 2 3 a, 3 72 a .

# w 4 L a, 0z, a, 3 h, a a. 2, .

a: 9 n1 a, s 1w a e 0, ta c 2 t a: l 4 1 a 0 .

# h:

l D, h 3 d, 0 1 a a, 3 1 a, w 31 e .

D 1, 1. l2 .

7e 0:

le G, 1z 3 az a t 1 a H, e la 3 l1, A, h 3 1w, 3 H, 1 .

a s

le G a:

a , 9 a, a . R2 c: 0. az b: a.

a: w E 4 r:

D 1, 7i .

a, 3 h:

1, 1z: 1 .

a p2:

0 1 1z , D 1; a 3 az A S 2 D. e E 3 0 S az 7 1. $ 1 a, 3 0 2 , 3 1 2 : N2 D 1, R2 0 3 9 0. le y Y e, H az S. le y, 3y 4 e 3w2 E, 1z e e 2. 30 e, 4 2: 4 le a az .

0 t 1 1, k1z G H H. D 9 1, h l 2, 2 9 aw. 1 a 1 9, 3 1 E A w2. w y e 31 0 1 a hz. #0 az Y G w2 a, e 1 2 e . w c 3 4 1 D, G la 3 a a. D 1 l1, s 0. D 9 1, le az S .

l1 32 D 2 2, 1 32 aw .

a 32 Hz e 1, h 32 2 4 .

1 32 e 0, 1z 32 t S. 2 a 9 7e a, 3 t2 2 t a .

#A z 2; 32 e 0 t 0 0;

9, 2 az 1 2, 3 1 2 sz . K2 a D c 2, 3 7e E a a. h, 2 e D G: w e 1 1 , 3 dz , 3 az A Y. Na 1 sz 3w2 7e 3w2, 1 a e a. c 3 4 0z, a 3 1 az. $ t 2 S, 3 a 7E 1. $ D a l, 3 S a a 0 0. a 8 1 81, 3 1 y w2 .

2 D E, 3 h S, w 1 3 0 4 . 2 y 2, w d 4: 72 A 2 9 0, a S .

1 S D, w Y e e. 2 y A w2, w s y 2. w 2 D, l 3 0, 3 c B a S. 2 D l 2, 3 2 a ez w2. e 0 S a , w h S 32. ͸ 0 D, 3 H 6.

2 kh, 31 1 32, 1 3 0zz 8 0 D, 3 az 4z E:

w e 32 2, 3 s A, 2 32 G 31. a S D, y 0, 3 Y 4 e:

1z e E, sz 4 w2. #z D 9 0, e 1, 3 a 4z E . w c S ez , 3 3a 32 y 2 t 0w .

9 { a S, 3 0 a a y 2, 3 1 E 8 0. # 2 D 9 0 e 3 c 1 3 c, 3 4: 1 S, 3 1 S: a a 2 Y, 3 72 h 2 S. 2 0 a l: 3 1z 1z S, 3 sz, w 2 D 0 2, 3 S 32 .

# a:

2 0 a l: 3 1z 1z S, 3 sz, w 2 D 0 2, 3 S 32 .

a, 3 h: y, 1 .

D 1, 1 .

# w G D, , 0 E, a .

y, s, a }:

$ s a a a 0 e 1, 2 0 az a rE 9, 3 72 a .

j : 1z l S 8 S D, 2 Y 1 z .

j 7: 1 e E 8 S D, 2 Y 3a S .

a, 3 h, G0:

$ a a ez t 7, 3 s lj, 3e e e, 3 r ke w G, e, a 32 0 e: k2 l1 E c, 2 0 S d sz 2, 3 72 7 a, 1 tzz .

a a A, 4 w2 a, 3 2 w2, 3 ta c S t a, a a 1w t E, 3 a A 2, 3 }z a 2 .

0: # a:

# w 4 a, 0 a 3w2.

2, , a }:

1z 0 a 1 r 1z, 0: 2 G h 0z, 4 a hz, 2 0 2 1: E S e zaz, s, z1 z D, r e .

a:

2 H, a z r 0: w 1 z0 ez: 0 az t e, a G0z:

rE 9, a .

# h:

, 3 az, 3 7 j, r s 0z S, 0 s: 1 w az, ez 3e: 0 S 1, s E s, 4 1, 7 3 9 0 .

D 1, 7 .

$ s ez, 3 s a, 72 3 2 s 3 a rE 9, 1, c, l0, 4 az s, 3 Bz 1z, 4 h 7e az a y : a D, 2 3 az a e l, 3 3a 0 a a 6:

y az z2, A 1, 1z 3a, 6 1, 3 3a a t sz 0, H 3 : 2 a h 1 G: e 4 a 3 s, 1 e , 3 a yz S a, w le 32 H, 1 .

D 1, 1 .

a, 3 h: c :

$ D l2, .

7e: 9, e 2:

# 4 0 r0 cA, 32 h c, 38w1z 7i 0 4 a. y 3 1 7- 0w 2 6z 0 a 1.

2, a l 2 1w j:

L D, } rE 9 a, a e, 3 a hzw A h a, 0 s e 1z, ly 0, 4 a 1 32 0, 3 e e 1 32, 1 a 3 0 1. 1 3 0, 3 0 2 nA 3 Y c: E a y a S, 3 1 0z e a. 0 2 l, 2 a D, 0 c S, 3 72 a 4 w2 a aw, w 30 j a, 32 a 38 2 1w, 3 a a 2 az, 3 2 0 a a, e t1 , 0 ez: 3 e a L, 3 l, 3 aw 6 , 0 1, 3 4 sz 1, h 32 1 4 e 3 a 1z S rE 9 a, 3 a a, a 1 n7e, 3 h, 3 l1, 3 s 1 , h 3 1w, 3 H, 1 .

a, 3 h:

D 1, 1. l2. # ty .

¸ y, w fH , 3 0 , s a a 0 .

a e 0 7e: le G a:

# a s, 32 e e:

1, 1z Re a G .

1, 1z 3 e rY, Re a G .

1, 1z 3 e Y rY Re 3 G a .

l2 E S D: D 9 0, 1z 32 w2, 3 3 ez 32 .

sz w 1, az 7 w 0. az a hzz , az e E, s Y . s G y 3 6 a .

az e e 3S, 1z . e, w 1 s 3S, a a 0. T ez w2 , t a 0 w2 sz. 0z 0, 3 0z S , 4 a 32 5 .

1 32, 3H e, E sz h e. az 30 e, 0 0 0. s 1z, y na a 2. h 6 cz a, t 2 az s a. sz 0 t h 1, t A 1 hz S. zaz Y H, 3 a y w, 32 t 2 .

# 2 1 e , a E 3e, 3 e 1. hzz A z, e a, 5 32 1.

aw 6 sz:

3wj 1 1 4. 0 Hz 3e, a az. 1 4 Y A, 0 A a 0. 1 32 Y, 3 h 0, e 0 2 a: a 1, 3 a t G 1 . S 0, 3 az, 3 0 1 s. #h E, 3 E e. w 1z A D, y 1 32: 30z S a S. ѳE 0 1 3 a, aw a, 4 A, Hz z 1 .

aw 2 a, j e, 30 a 32 az 3Y. a, a 1 5 l ez.

a 5, y:

te y, sz 30zz l. Ta E zyz: t1 y 4, 3 3e, 3 e 2 sz. 0 2, 3 1z, 3 1 E 2 .

y a Dz , 1z D 1: az e, 3 s 5 z1z:

azz a, 3 sz. 2 D e: 2 G Y, 0 4. 1z 3Y S, 1z D. 3e B t 2, 3 H, h 5:

l2 E S D. 0 A a 0: 1 32 Y 3 h 0. w 1z A D, y 1 32 .

a, 3 h:

y, y, y, a 9. 1 .

a 3A 1z. a 0 p1z, 3 0 3A az .

# , D a, 1z a:

D, a , h S .

h S D .

D, a , h S:

2 a ez w2, A a 2 . h S D .

h 1:

3az l S, w 1 8 0, s Y 1, e ezz. h S D .

# 1 2:

2, D, e H 6, 3 e ez a 1 .

2 e E A az, a 2 .

0, 3 yz 3a 4 .

a S a c, 3 1 S: 3e w a 2 S .

w 3E 3 l S le 4, e h a 6 4 .

hz 0 2, w 0: w 0 2 z 2, 1z H 4 .

w D, D, 2, S a, t2 y 2 .

1 z t , 4 a 2, 3 t 0 .

y e 2 B:

31 4 , 0 Y .

a 1 D a, a 1 D 1z .

2 8 1 e E, a 2 8 1 Y .

A 3a t E y Y, 3 2 a 32 2 .

2 e, y a, h .

s y 3 s, 3 az E .

1 t E, 3 az y 2 .

a D, : 2 32 a E, a S 32 2 h .

2 e Y, w 1z w2: 3a S t s S, w 1z a E .

, 6:

#2 38 1 y 2, 3z 4 Y .

E y a, 0 a .

}:

#8 2 a D, D, h a 0 .

y 2, e a ez w2 .

7:

Hz a D, D, 2 1; w E e 4 .

$ a w2 S D, A S 0 E, A A S D .

7:

T a z 0, t a z, a } D .

w D c, 3 0 w2 3e, 3 0 3a }z t 0 3w2 .

1 D 2 kh, 1 32 2 1 .

w 1z c 3w2 a, 3 4 Dz a .

a: љaw e. # h:

G0. aw: a: # h: G0 .

e w0, a r1w .

1 hz a, ew n7A cw, aw lew, } rE: e a 0, 1 e, e n7A, 7 3 a , G. 0 32 A h a d, 7 9, 0 s: j S a .

a , w 1z 7-, 32 y, w jw 1, e .

d e: y, 1, a 7 .

j: D, e 1 E, E 1 a E. y .

j: # H .

h a a: y .

0 3 0 e:

y .

j: 1 D G a, 3 sz 0 0 3w2, w 4. y .

j: # H. y .

e e: y .

j: 2 e 3h a 4, 3 2 ez 0 4 .

y .

j: # H. y .

3 z0 e, a ez y. 4 G D, 1z j .

e, a }:

E h l1 D 2 2 D .

j: s a D, 0 0 G aw .

e, a 7:

D h S, A a 2 Y .

j: A a 2, h S G a S .

0 e, a :

c S D, e S 6 A w2 .

j: D e S, 3 0 S 1, a, aw 1 z .

e e, a 7:

9, 4z E 71 z, 3 1 e 1 .

j: 9, h l 2, 2 0 1 .

0 e, a 7:

0 S t D, 0w 7 3 e .

j: 0 2 0, t1 1 0 S .

z0 e, a 7:

9, y 0 32 2, 3 c S 1 S .

j: #1 z t 1 9, 3 t 1 S 3a S .

H e, a 7:

D R1z, ez .

j: ez D 1 3 sz .

j: $ 2 e, 1z .

j: 0 Y a hz D, Y j .

# j 0:

0 D e e 8 A 1z a. le 32 D 9 n1 a, 3 a 3 a 4z E , 1 .

y D, c S a, a S. le 32 D, 1 z a 6 .

le 32 L, 1 z a 6. le 32 h, 1 z a 1 .

D, c S , Y 1 e: a A, a , a a, n7Y, 3 7, 3 0 h, 3 1w, 3 H, 1 .

7e:

#0 e l a:

# Hz. # a 6 0, 1 0 sz 2 .

j : 0 2, y 72. E w Y 0 1, w h Y 2 S: aw a D G a, 0 e 2 .

j 7: 1 a, D, 1 a, w 0 30z ez: a 0z A a ez y, 3 ez 0 .

a, 3 h, G0 .

l aw mH G1:

h ta A 2, L, 0 Y, 1: w 1 2 7e E, 4 32 0 8 e e, te khw, 3 a e 1 }z .

0. a: a 1wz a, 32 aw, 32 E. a, 3 h, G0: 3 ty.

4 7-, 32 4 0, 3 y , 0 2 , a 7:

d 7 az, laz Rj, D 0: le 2 a, 3 le 0 e w2, w 7 A 32 y a. 0 .

a:

r1 r0, a z2, 3az t 0 a:

ez la 1z 2. 0 .

# h:

1 2 j c, j 2, 3az t 3 e: a 1z a 7 za .

0 .

8 E l0 a d, 1z e s, t 3a 2 31 cz, 31 lez .

8 0. D 1, 7 .

a, 3 h:

c :

$ D l2, .

7e:

h le r0 G a, A, h 3 1w, 3 H. 1 .

¸ y, w ew 2 l s 0:

c R2, 2, kh 2, j 2, h a e [ y n1 2] 0 2:

e tez n2 3 a a e a 2, 3 a s 3 3 2, w lj 3 1 .

e 0 6z 2, 0 0 0 l dw 3e .

D 3 L A w2, y a, hz, az 3 0z a 2. 0 1 .

Ħ yz, yz, z 3 E a 2 Y Y .

0 1 .

$ D R2, a 2 1z, 3 a a w2: w le 32 H, 1. 0 1 .

a a 0w 7i, 0 a j 0:

9, 1 S .

# a, a 0, 0 l 2 1:

D 3 L A w2:

# 0 31 1 .

a, 0. # 0 2. # a: D 1, 7i .

a l:

az b, 3yz a, r, l1 A, l1 3 , 2, 2 e E, 3 2 2 t2 e. 2 2 h, h a, 2 3 sz, 3 0: 31 , 31 D, } r0, a G n7A, 1 .

e:

y 4z D le t h 3 . 1 .

# 0 G. a, 3 h:

a, p0 l: l2 D s ez: .

125, 3 p0 7:

y z, 9 0: # e, 0 4: a, 3 h, D 1, 1. l2. # a e ty. ѳ a, 3A 4 1 0 .

4 4 0, 3 y, 0, 3 0, 3 a: w E 4 r:

D 1, 7i. a, 3 h: # a, D 1, 1. l2 .

# ty .

4 G D, 0 t1 a E, 3 ty .

0, e 0 l 2 1w j:

le 32 L 1, 1 e 0, 3 0 z1 s , 4 Y E 2 a 0 32, 3 1z aw 0:

h e a, 3 e 1, 3 a 2 Hz 3 Hz 1z. 2 1zz 1z, 3 2 0 c S, 3 0 1 s E: 2 a h 1 G: w2 a ny a: 2 a 4 e:

2 a 1 e: 3a a t sw sz, 3 sw 1w. a a 3 s e s 0 e, , 1, , a, a, 3 6 A aw. l hz d. 3 h t l1, 1 .

c : # a ty .

e e, 0:

Ks 0, 3 hzz, 3 az D a 3w2, y A 4 .

a, 3 h:

D 1. 1. l2. # ls 7e e. ke , a, 3 h .

h e E az e, 3yz c , rA G a, t H s kh a, E , G1, a .

# e: c :

a:

1 2 32 D, e 1, 3 Y 1 az. az a A w2 D, a 32 e e e, t A 1, A 3 3e w2 0z. 1 y Y 3 j, w 2 D, 31 a 1 S 32 .

a, 3 h: D 1, 1 .

l2 .

7e: a G, e la 3 l1, A, h 3 1w, 3 H, 1 .

a G 1w ez 0 7e: le G a:

# a az:

a 9 a, a .

R2 c: 0. az b: a. D 1, 7i .

1 1z: 1 .

# , 4 ez 1 1z s, a: 9, 0 2 2: # 30z Y, e 1 H .

2, a 1:

A a 2, h S G a S: 0 1 S 32. e S, 3 h l 2. h , 0 ze; y 1 Y, 3 4 2; # , w 2 D d 2: D h S, A a 2 Y .

z, 3 a: 0 a a, 0 a 1z. 1 e a, 3 a D. H 0: 2 k1 a lz;

az a A w2, D. a 32 e e e, t A 1, A 3 3e w2 0z. 1 y Y 3 j: w 2 D, 31 a 1 S 32 .

D, e 1 E, E 1 a E. 1 S D, w e 4: 31 z D, w z0z H . # A S zez w2: 3 2 D, 0; 1z D, 3a y 2, 71 z a c S: w e az E, 2 3z ; 1z a 1, 3h s 0 0 E, a 1 e 2 Y. zez t E, a 1. T1 t E 2 0, w h D a a w2. h D e E, D l 2 s. sz, 3 zyz 2 2 2: sz, 3 sz w2 0 .

0, D, y S A;

0 ta E E t E;

0 Y 2 e, B e e e 3 0;

0 ez a 0 S;

1, h S D 9 0, 2 2, A Y e.

A e a 0:

1z 2. a 2 az, 1z. c 2 a: az e E 7e e. 2 D lz , 3 2 4 D hzw. 1, h S D 9 0, 2 2, A Y e: A e a 0: 1z 2 .

a, 3 h:

y, y, y, a 9. 1. # 0 G .

D 1, 1 .

a 3 h:

D, 0 y 2, 9 0 S a, yz , E 1 z 2 2: $ 2 s S, sz. sz 0 E. 6 D, 1 , 3 s 6 1 z. a S 4 2, 3 1 z: w 2 32 G 7 0, 3 E e e. z2 H D, 3 c , w t y. B 4 S, 3 z w2 z2, c e z1 z 2, a l S D. l 3 a D, w2 a 1 a 2. a Hz y, 1 Hz 1 6. 2 E D c 3 4, a 3w2 3 z 3w2. a 4 w2 D, 3 1 0, 0 4. 0 3 sz D; 1 3Y 2, 30 30. A 3w2 l1 1z, 3 z 3w2 e. a D sz 3w2, 3 3w2 k1 5. 2 h D, w 0 30 t 0 2. 1 S, 3 1 S, w 30 3 1 4 . H e w2 0z, t y 1 31 z. 1 e E 3 y 0, 3 a 2 . 1 2 , w 0z, 3 a 1 S .

2 y 2, 3 3a S, yz, w a S .

0 3 a sz , w S D. #a 9, }z t e 3w2 .

S D a, yz , a e 3a S, 3 31 z. 2 E, 2 38s S. y 2 G 1z, 3 0 , 4 71 z. w a S, 3 E 32 2: 3 4 w2 a a S, 3 a S. #e S t S, 4 h 2: w 2 32 1 0 D. y 2 Y y 0: 3a S 32 D 9 4. 1 32 sz 2 E: D a. az 3 1z c e, w 32 e E, a 32 t y y 2. # E 1 a a, a 32 a 0 2. 1 S D, w 2, zez E, A S 3 0 S. w 3E 0 0, 3 B a: 30 0 S, 3 H z0z. T 1 h e, 3 w 6 w2, 3 a a 6: 1z S 0 a t E. e h w e t e, h w y e. w h e 0 y : A az 5 y S, s y 2 a. S D a, : 2 32 G 0. Y 1 e 2, 3a S 38 2 1, 3 t s S .

2 E E A 2, 71 z c e. D, yz, w a S, sz 1, 3 1 . ͸ y 2 6z, 0z a 0, h 3 e. 0 0 0 l S D, 4 h 32 sz E, 32 a S, 8 h .

h 5 a A w2 t ze :

h 5 0 t az k6. le D, w 2 c 2 a ez. 3e e, te 4 t A e: w2 a h 32 a l S, A a . 1 D 2 d 3w2, w 4 a D 3 e 31 s h. az, 3 1z e a, 2 a D .

h 0 hzw, 0 G cw 1z.

e D:

y 0 32, 3 E, G 0, 3 a 2 .

w 0 3a S t 0, 3 t E ze. A 1 1 S, 3 8 3w2 z. Ny h S 4 3w2, 1z t a aw, t 2 sz 2, t e sz, t s 3 yw. e t 2 S hz, 3 A y E, 1z. Na n1 1 0, 3 s w . w 2 D, a E, hz 1 32 E. 1 2, 3 a 1z 2 Y. w Gw 6 , 1 S e 1. a 0 S, A e a 0 2. 3 j y, 3 e A 3 jz .

w S A, 3 3a 5:

h 5, w A 4z E:

e , 3 h 32: 1 4 0, 3Y 32: 3 a 32: 0 e 30 32, 3 k2 3Y 7e E .

a, 3 h:

y, y, y, a 9. 1 .

D 1, 1 .

a, 3 h:

4 0, 0 2. a a 0 2 , 0w, 3 1 a .

e 1:

a G, kh, 3 sz: w a G .

h 1, 0 .

a 1 j 1 0 j .

e 1:

h 2: w a G .

h 1:

y sz: w a G .

a 0, 3 a e y: w a G .

# 4 a, 1 D: w a G .

# 0, 4 0, y a: w a G .

a aw 1z, E 1z: w a G .

D G a 2 1, 3 0 y a a: w a G .

# 2 zz y, y 7e: w a G .

# az y 2, 3 yz 4:

w a G .

E 3 , 2 E G: w a G .

1 s , 1 e: w a G .

y 3 e, s 2: w a G .

w nA 1z a, 7, 3 ez a: w a G .

#H a h a 3w2:

w a G .

# 1 3w2 : w a G .

# az 4z 3w2, 1 G: w a G .

y : w a G .

G , 1, a 1: w a G .

N7 yw : w a G .

#0 z H, w ez, ez .

a G, kh, 3 sz: w a G .

# a 31 t n2 6 .

a: e 1: a G:

# h: h, 0 .

a A 6 y:

w a G .

# sz 2 .

e 1:

e e, l1 z D, e, Y, 0 8 A a 2 7, 3 71 z .

h 1. a:

e e, 0 S L, e, Y, 0 a a 2 7, 3 71 z .

A 6. # h:

e e, 0 S h, e, Y, 0 a 2 7, 3 1 z .

y A 6:

0 32 j, 0 S 0z .

6z Hz j, a a S 0z:

Gw H h S s. e 32 h n7, 3 a 4 2 7: 3 e s 1, b ks . az 7 9z, 3 5 0 1 3 6: bH 3 2 1, w e 3y 1: 1z w, w 2 32 a .

e 3az aw, G e : h, h, h, h D, 1 3 72 a, 1 .

# 1 a:

[] ¸ 31 G n7A 1z, A 7 3 2, 6 B 3 6. [7] # 31 D } rA, 7 9z, 30, 4 t n7A e e B. t , G 4, t G 4, e, e, 3y n7Y, 4 h. [G] a a B, 3 aw a 7ez e 7, 3 1z t 3 Rj 7, 3 z. [7] s 2 j a, 3 a, 3 e. [7] # e e e, a. [7] # e 7A, 3 s y n7A. [7] # a zy a 1 6 3 1, 3H r y A .

[}] # a, D s, 4 t n7A 3s, 4 n7e 3 7 s 3 a, 0 b0. [f7] 31 y, 0 3 c R. [] # 31 Re, e H. [i]a rz e: [7i] # 1 yw , 1 .

# , az: 0z a, az L, 4 0z 1 .

az L d, 2 a .

cz 6 h G 3 G 1 a .

љh wa b0, 3 e, 3 r1 D aw } rA, 2 a .

љj a c, b0 3 , 3 2 j, 1 a .

d 3 G0 n2 a, a 3 1 ez, 1 a .

0z 3 h a .

1z, 3 1z, 3 9ez 1 caw 3 sw rA, a a .

9, 1 a .

9, 1 a , 3 1 a .

a: 0. az b: a:

# e 2 3 e e, a 7. [ 1z a, e a a.] 2 2 rE 9, A Y e, A e a 0: 1z 2 .

a:

y 2 S y 9, w Y e 0, 3a S t 1, 3 71 z l, w l1 .

# h, G0:

w 4 ez Hz 2 az, 2 4 t E 0z 2, d 7: 0w 0 e le L. e 6 cz, w c 4, 3 2 j, 4 3 a a 30 .

$ 2 0 3 0 e, a }:

1 1 a D, 3 nsz 0 S e a S. y 2 2 y 0, h S 0 S l, A Y e, 3 z 2 2 e 9e e 1, 3 1 S ez le Y 0, w 31 l 3 l1 .

j: 1, 3 h S, D 9 0:

w a y 0 D, Gw s, w 6, 1 a, H 3y, H 3zy: j y y a ; 0 a 1; 0 Y 1;

2 D, 1 S, w l1 .

a:

e 2 a 9, 3A : 3 0 S 1 0 2, S t 2 e 1z, 3 laz 1, E 1, s 2 a, h 3 a 0 a:

S 7e z, 32 1 .

# h, G0:

h, d, e 2 3z, yz, a E za, cz, 1z: Y 2 , 3 Y |, 31 jz, w S 0 0, 3 y 2 0, sz 1 : L, 71 z l 1, 3 a S t aw A Y 0, 1 38 E 1wz 7 9z .

D 1, 7 .

a, 3 h: c :

$ D l2, .

e: l h n1 a, D } rE 9 a, 1 a, 1 .

# l 2 1w j:

D D, 3e a t sz 2 sz 2, 3a a 3 t sz e sz .

2 e e y a s. 0 a 3 0 0 8 0 2, e t h. # 3a a t sw ez 3 s, t a a az. a a a e, 3 H a e, 4 a 3 a e 3az .

2 a Y H az, 3 2 az yz 2: 3 0 0 1z e 1 .

T1 t a s a 0, 3 0 e. a a ez 1, e , 3 az a 1, le, 3 a 30w 7 w2: 1 le 32, h, 3 l1, 3 s 1 , h 3 1w, 3 H, 1 .

# : 1, 1z: 1 .

# 0 G .

a p0 7:

1 S 9, 1 1 e 3 0 0 1 1 0 E. a h S t 0z w2, 3 t A w2 1 S. w 0 E a, 3 0 0 4 h. 31 1, 3 a 8 0 1, w 1z 1, 3 1, A 1 2. e 0 a 4, 3 1 z a S. e 4 1 32, Bz 3 z y S k1 2 32. 1 S v3H, 3 1z: h S, 3 a 1z. y Y a a 3 e, az H 1z .

T2 E E t B 1, 3 Hz 1. e 1 1 9, 3 y a 2 0 e. te E t A w2, 3 w2 aw t2 t E .

a 2 a 7ez w2, 3 L 1 z. Y Hz 1 6, 3 1 sz. #a S t e 9, 9 7ez w2, az h 0 a e .

D, 2 te, 3 A s Y 2. w 32 e, a h w: ez l1 .

e G y e: e e 3 e G 1. l2 D, le 1 H, 3 1z r6z.

A l1 e a, e 3 az:

A a na 0 2 .

D, h 1 2, 3 0 0 1.

t2 A w2 t E: 0 e 2, 2 E:

0 e y z, 0w h S. w 30 w h j 2, 3 H w 1 0z. s h w A, 3 4 e E, w h 0. T a az w2, E 0 S 0 e .

0z s h, h w h a h. , 3 h w 1, 0zzz . e e a 2 2 2, 3 az S 0 sz. E e w ks, 3 E E a s. T A w2 3 S, w e e S 32. j 2 w 1z, 3 w 30 .

h D, a, 3 az S 0 3 0. 2 e e H: w ez e 32, w 1 ez. w l1 2 2 a 3w2, 3 e 3w2 ez. # sz kh 4 Dz, 3 2 a e a S. w 1 D H, 3 k1z a a e. 1 e, 3 2 ez 4. 1z E 0 4, 3 1 1 az D. w 1 2 hz S, D 7E e : h a a, 1 h e: 1 H 4z D, 3 Y 3w2 1 .

A az 1 y, 3 1 4 0 D. TA 3Y 2 3w2, e e 1 1 . 2 E e e 1, 0 H B . a 2 D, e a 32, 3 A Y 1 y 7A. ҆ 1, h a: 3 w 1 a, 3 w ne e |, 3 3sz. h 0 32, 3 B . h 1 sz, 3 z 4 3az .

l j S e:

D 1, 9 n1 a, a, 3 a, 3 aw, 3 4 aw: 1 7 3 e e 4, za 0 0 z w2, 1 e, 3 a 5 a 3 a 4 1, 30 sz, 3 e t A 1 S w s a S (w 0 1 8 a S), 3 1 , 4 ez w2. 3 1 az w2: h 32 D h, l0. 1 3 1, 3 azz 0 . 2 D, 0 l S, a 32 s 3 e 1 , 3 0 0 1, 1 32 s w 7e. 2 w D 9 1, 1 32 s a, a 3 a 3 aw, 1 . 1 32 s : E 1 a A A aw .

0z Hz , D, 0z Hz : 3 0 , 3 1 Y c t 0 a 1. s 4 0 , 4 2 2 S, 3 2 ez: E 2, 3 a 8 0 1, 1 0 S, 3 1 1. # h s B e, ez t E a:

1 D, 1, 3 Hz : Y sz, a 2 D, a 2, 3 2 E 0 1 .

E a e H 1, E y S 0 2. E 2 32 9, G az, 3 k1 2 l 2, w 0 y 7e S, 0 1 e, 3 1 z h e A w2: w S e S 1 cz, 3 S 4 a H, 1 .

0. 0 2. az b:

a:

a: w E 4 r:

# 2 , a 7:

1 a D, 1 a:

sw t , 1 1 w L 0:

1 a .

a:

D, 1 a: s a, z 2 w2, E z2 0 a: 1 3 h w l0, 3 3a 2 t a: h 32 G a, 3 2 1 2, 2 A Y 1, 3 4z E a .

# h:

ez 1 te a lez d, z S 1, 3az 0 t : h 32 7e 0 raw .

D 1, 7 .

a, 3 h: c :

$ D l2, .

7e: 1 h n1 a, D } rE, 9 a, 1 a, 1 .

# 1:

L 9 1, D, 7 30 } rE, 3 h 7, 31 92, 31 1, 1 S : 3 4 a, 71 z 0 A 2, w le 32 H, 1 .

1, 1z: 1 .

# :

9, 0 2 2, D, 1 1z. sz 3 azz 4 y 2. sz s, 3 sz s 2 z. sz sz, 0 2: l, l. az 3 sz 2 4 E 9: 3 0 h, 1z D, 1z 7e E.

1 4 3 0, 9 1 :

0 0, 3 3a 0 32 2, D 2 .

D, h l 2, 2 e E 4 e, h S a e: # 1 y 0 1, w 1z 8 0 s h .

w A a y 2, 1 4 e 0 0: 1 S 4 e, w 1z . # 2 y 0, zez e E. zy 6 1z, 1z 1, e Y 1 az. y 2:

A S w S 0z .

0w h S D, 3E y 0: t2 A w2 t E, 3 0z s 0 .

h 2 y c 2, w S a. 2 D y, 0 Y, w s y 2. #1 z t 1, D 0, 1 z 1 0 2, w 2 32 G 0. Ħ 0 lj a S e a. $ w2 a D, 1 S, a e 3e t a y 2: # c e 1 2 , 3 1 az 2 e, w a 0 4 .

a h G, 3 2 1, le .

a S, l1 S, az z, 0 S, l1 S, 1z a a S. D R2 c, 9 1, D 7 30 } rE, 3 h 7: D 9, 9, 7 n, ez j, 1 a: ez 2 j, 2 l a, s y n7A, 1 a. w 2 32 31 , 2 32 31 D, } r0, a G n7A, 1 .

s 0 l1 z, 3 2 4z E , 3 .

D, h 32 a 0 3 0. : D, 1 S, 32 y 2, w 1 . D, 0, 1 z 1 0 2, w 2 32 G 0: w E 30 A, e . a c 2 S .

a:

0 D 0 2 8 A 1z a. le 32 D, 9 n1 a, 3 a, 3 a 4z E , 1 .

y D, c S a, a S. le 32 D, 1 z a 6 .

le 32 L, 1 z a 6. le 32 h, 1 z a 1 .

D, c S , Y 1 e. a A, a , a a, n7Y, 3 7, 3 0 , h 3 1w 3 H, 1 .

e 0 H zh 0, 32 d .

# 3e H 3 e:

0. az b: a:

a e aw 3 0w, a 7:

D 1 a y, 30w a E 0 0 4:

D 1, 1 a .

# ta 0 j 1 .

# e e 1:

j : 1 G h 3w2, 1 32 e 1 3w2 .

D 1, a y:

h 1:

j 7: 1 32 1 3w2, 1 32 0 1z 3w2.

D 1, a y:

j G: 1 32 a y, 1 32 p1 3 y.

D 1, a y:

j 7: 1 32 ma 3 1, 1 32 y 3

na. D 1, a y:

j 7: 1 32 ma a, 1 32 ma az: s a a D.

D 1, a y:

a 6 y:

1 G h 3w2, 1 32 e 1 3w2 .

D 1, a y, 30w a E 0 0 4:

D 1, 1 a .

a:

D, h 6z 3 l, 3 lh 2 1 a: aw h 7, S, 30 0z aw G; , 2 y az .

# h:

Hz 0 1 d e, 0 1z, 7ez ez. 2 y 2 y, 3 2 7 2 3 G a, a 2 e, z 1, 31 lez .

az d, ez A w2 a E, a S: A 2, 3 1 S .

E a E S a, 9z, 1 z 8 0 1 .

D 1, 7 .

$ s ez 3 s a, 72 3 2 s 3 a rE 9, 1, c, l0, 4 az s 3 Bz 1z, 4 h 7e az a y .

a D, 2 3 az a e l, 3 3a 0 a a 6:

y az z2, A 1, 1z 3a, 6 1, 3 3a a t sz 0, H 3 : 2 a h 1 G, e 4 a 3 s, 1 e , 3 a yz S a: w le 32 H, 1 .

D 1, 1 .

a, 3 h:

c :

$ D l2, .

7e: 9, e 2:

# 1 G 0 6z, l aw 3e, 3 0 7i:

D 3 L A w2, y a, hz, az 3 0z a 2. 0 .

y yz, yz, z 3 E, a 2 Y Y. 0 .

$ D R2, a 2 1z, 3 a a w2: w le 32 H, 1. 0 .

a: 0. # 0 G. az b: a: D 1, 7i .

# l ez d, av a n1 3vj, 1, l:

ez, az, z, cz, cz 7, G L, G 0 w a 1 c0 1z, 3 t1z 32 0 aw c yz: e 31 e, 3 1 0, 0 e a, 3 ra . az E w, ew, e 0, 3 2, 3 s 2 E e 0, 3 a e S A h: w l1w G , 1 ez 3 y, 3 2 E, 4 t e e 1 e: 3 2 7, 3 a L 3 D, a E e s, 2, te 3 l1z H S l, 3 1z 1z, 1 S s, 3 1 a z 3y k1 S. 3 a 1w, w cz, 3 ez, 3 l1z, s w 2 ez a 3 0, 1 1z ts, 3 7e s S: 3 ez 30 w2 s 2 y a, 3 1z a a H e t S ts: a e A z S 3s y, 3 ez a w2 7 3 G aw S y. 4 3 Y L S, az d, 1 a 3 e la 3 l1 30w 7 w2, D 3 G 3 7 aw } rA: 3y a sz a, e 3 e, a 3w2 n7e, 3 h, 3 l1, 3 s 3w2 , h 3 1w, 3 H, 1 .

l 3az D a } rY, 0 a e:

# a a L, 0 zy 0 3 2, 3 2 a t aw A 0w, 3 t sw ew 3 aw az:

2 1z e, 2 1z aw, 2 1w 6z: 0 az z 2, 3 s 0 3 e a a 2. 3 a a 9, 0 , y 0, e sz, 0 0 3 sw A az 3e. a a ez l 1 a 1, 3 az e 1 e 3yz: 0 0 a a, 4 3 l1 3 a c0 3 4z E, n7A, 3 7, 3 aw , h 3 1w, 3 H, 1 .

az 7, rA G, 2 a l 7 Y, 3 G a, 7e 0 y az .

l 3az aw wj .

a E n7, E 7, 0 0 h, b az, a .

a, 3 h:

D 1, 1. l2 .

# 7e a, a e 0z:

L c, D } rE 9 a, l cz L az d, 3 7 j: 1 caw 3 sw rA:

a ch c 1 0: caw aw b0, e 3 r1z wa: љh a 3 a c: љh a 3 yw: d 3 G0 n1 a: љh 3 a Go1, wj 3 , 3 1 h, ls 2 l a. a a e e a. h a 0 Y 1. T2 t a s A 3 a. 2 a 1. D, 1 a, 3 j 0, 3 72 y az, w l 3 l1 .

a 1 s 0 e, 0 a:

l1 n2 j, 1 2 .

# az:

G 1 2, h .

7e 0:

0z 1 1 3 n7 a a 0 3 S 2 j 3 1 a w7e 3c [32 c, 32 j] 4 .

# Hz, 1 y .

# 2: D 1, s j .

# 2 s 0:

l h n1 a, D } rE 9 a, 1 a .

# a az t aw 3 w 1 1.

31 31, 1 0, 3 1 3 s e t sz, 0 0:

l2 h, 3 1 z . # Hz .

s s 2 R, 0 30zz .

# e e t sz, t0 1 az, 0 l 2, 3 t sw 0z:

1z 3 1z a 2 D, l1 .

ls l2. az 3 0w a, a 7e 1z, 3 1 . e yz 2, 3 3e a. 5 0 a. e e .

a, 3 1 a, H e a .

a H 1z 1, 1 1 e 1. z2 D, e 0z n2, 3 a a, 3 0 |, 3 a A w2. z2 D, a a e, 3 3a | t sw sz. z2 D, s, 3 h 1 R, 3 a 5 7e 1z, 3 1 . z2 D 3 a e, 3 , 3 0 1: 3 2 a a w2, 3 a a 2 a 1. l cz L az d, 3 7 Rj, 3 1 h .

w le 32 H, 1 .

e 1w ez .

e 1 0z:

1 z, h, 3 l2, 36 1 6 A w2, 3 j e 8 A 1, e 3 , 0 3 , e 0, h 1, h A, 3 e: 1 e, 3 1 y, y 3 1, 0 3 0: 3 w2 A, 3H 1, az, 2 S, h, 3 l2, 3 1z .

a G aw ez 6z z 2 a y 6. . 7 9, 0 2 2, D, 1 1z: sz 3 azz 4 y 2. sz s, 3 sz s 2 z. sz sz, 0 2: a, a. az 3 sz 2 4 E 9: 3 0 h, 1z D, 1z 7e E.

1 4 3 0, 9 1 :

0 0, 3 3a 0 32 2, D 2 .

D, ( , z ) h 1 2, 3 0 0 1. t2 A w2 t E: 0 e 2, 2 E: 0 e y z, 0w h S. w 30 w h j 2, 3 H w 1 0z. s h w A, 3 4 e E, w h 0. T a az w2, E 0 S 0 e. 0z s h, h w h a h. , 3 h w 1, 0zzz . e e a 2 2 2, 3 az S 0 sz. E e w ks, 3 E E a s. T A w2 3 S, w e e S 32. j 2 w 1z, 3 w 30 .

h D, a, 3 az S 0 3 0. 2 e e H: w ez e 32, w 1 ez. w l1 2 2 a 3w2, 3 e 3w2 ez. # sz kh 4 Dz, 3 2 a e a S. w 1 D H, 3 k1z a a e. 1 e, 3 2 ez 4. 1z E 0 4, 3 1 1 az D. w 1 2 hz S, D 7E e : h a a, 1 h e: 1 H 4z D, 3 Y 3w2 1 .

A az 1 y, 3 1 4 0 D. TA 3Y 2 3w2, e e 1 1 . 2 E e e 1, 0 H B . a 2 D, e a 32, 3 A Y 1 y 7A. ҆ 1, h a: 3 w 1 a, 3 w ne e |, 3 3sz. h 0 32, 3 B . h 1 sz, 3 z 4 3az .

a h G, 3 2 1, le .

a S, l1 S, az z, 0 S, l1 S 1z a a S.

D R2 c, 9 1, D 7 30, } rE, 3 h 7: D 9, 9, 7 n, ez j, 1 a: ez 2 j, 2 1 a:

s y n7A, 1 a. w 2 32 31 , 2 32 31 D, } r0, a G n7A, 1 .

s 0 l1 z, 3 2 4z E , 3 .

D, h 32 a 0 3 0. : D, 1 S, 32 y 2, w 1 . D, 0, 1 z 1 0 2, w 2 32 G 0: w E 30 A, e . a c 2 S .

a:

0 D 0 2 8 A 1z a. le 32 D, 9 n1 a, 3 a, 3 a 4z E , 1 .

y D, c S a, a S. le 32 D, 1 z a 6 .

le 32 L, 1 z a 6. le 32 h, 1 z a 1 .

D, 1 S , Y 1 e. a A, a , a a, n7Y, 3 7, 3 0 , h 3 1w 3 H, 1 .

¸ 31 G n7A: (. 11)

e 0: 0 4:

0. az b: a:

a 2 aw, 3 a, 3 sz. [ 4 a, 0 0w a a.] 9 n1 a, s 1w a e 0: ta 1 2 t a: 1 4 1 a 0 a .

5 e j y 1, w z1 3 , 2 R S 1z, e 2, rE 9: 1 6 H 2: 1 1 Y a, 3 a a e c .

a:

h 0 rE, y 1, 3 , a, a, 1 ez .

# h:

l D h, 3 d, 0 1 a a, 3 1 a, w 31 e .

D 1, 7 .

a l:

$ ( , z ) s ez 3 s a, 72 3 2 s 3 a rE 9, 1, c, l0, 4 az s 3 Bz 1z, 4 h 7e az a y .

a D, 2 3 az a e l, 3 3a 0 a a 6:

y az z2, A 1, 1z 3a, 6 1, 3 3a a t sz 0, H 3 : 2 a h 1 G, e 4 a 3 s, 1 e , 3 a yz S a: w le 32 H, 1 .

D 1, 1 .

a, 3 h: c :

$ D l2, .

7e: 1 h n1 a, D } rE 9 a, 1 a, 1 .

ez, az, z: ( .

213) # a a L, 0 zy 0 3 2: (. 216) az 7: (. 217) a E n7: (. 217)

a, 3 h:

D 1, 1. # a ty, 3 e t 7e. ѳ 32 1w ez .

17 fj 7i y, }i .

[] le 0 y, s 0 D. [7] le 3a Bz 3w2, e h 32. [G] 0z, e 3w2 1. [7] 2 32 aw 1 w2. [7] 2 3az E 2, 1 z .

[7] A yz, A 2 aw .

[7] #z a e, A 1 z a a S. [}] z 2, a E A. [f7] 0 3a 3 y 0; A 1 A . [] e 1 a E, t1 E t a 1. [i] e e h A , w Y . [7i] le 32 D, 1 z a 6. [Gi] a 1 1 6 1. [7i] 2 1 1z, w s a .

[7i] a 1 1z, 3 6 . [7i] a 1 yz, y e 1. [7i] a Y Y, 1 z, 3 2 A . [}i] Th 2, 3 A t 0 w2. [f7i] e 4 2, h t E aw . [7] 2 A S a 6 s ez. [7] 1 32 H, 0z sz t a 1. [7] T2 t E 0 3 e, w 1 a. [7] $ 0 s, 3 S a: a 0 sz a 1. [7] $ Bz e E 4, 3 2 z . [7] E 2 A S, 1 z 2 Y .

[7] 6 1, 3 h S 32, 2 S a 6. [7] y a 1 1 , 3 1z 1. [7] A A S hz, 1 z 1. [7f] y a ta t E, 3 0 1 1 S. [l] y 4 30, 3 6 h. [l] 1z 6, D, 2 E. [l] y a 1 0, 3A 1 32 e E. [l] 2 D y a 1, 3 Y 3 h .

[l] 1 z, 3 3a 0 0, 3 2 5 e 1. [l] a S 2 a 1, w y .

[l] 2 e E Bz , 1. [l] T2 2, 4 1 2, 2 e 1 z. [l] a Y Y 0 E a 0 .

[lf] T2 e E, 4 a, w 6 a. [7] E a aw , a e 1 z. [7] # 1 S c S D, 7e E 2 Y. [7] # ta a 2 0, w a A . [7] # t2 t 1 E 4 A, w 6 a .

[7] # 2 0 0 h , 3 . [7] # a , w aw a. [7] # 0 1 8 2, 3 sz. [7] # az a 1, 1 w2. [7] # 0 y 2 a 6, 1 .

[7] # sz a 1. [7f] z2 A Y Y, 4 a a 2 32. [7] 0 z e e, w 0 E 1 z. [7] 0 a A, t 0 w2 1z. [7] zy 6 t D, 3 z. [7] a s S t B, s 0 0 .

[7] ϸ s z ez w2. [7] zy 2 4z E D, 3 1 0 0. [7] e h , w a 1 a .

[7] a S 32, D: 1 0 0. [7] 1z Y Y e 1:

1 S 2 Y. [7f] h 6 3 1 0 2 Bz . [] 0z 3 1z 1 aw . [] z B zaz , 3 0 w2 h. [] y a 3z a a S. [] a 4 B sz 2 3 s aw . [] c S, D, 30 S: a 6 1 z. [] l 1 32 0 1 D, 2 Y. [] l 3 a 3 a 1 z, w a 6 . [] e a 1 z, 1, w2 a 0 E 1. [] l 32 2 D, 3 l e 1 z a 6. [f ] 0z S a 0, e 1 3a aw . [o7] 1z w 2 e 4, 0 Y 1z. [o7] l , w 1 S 32, w yz a 6. [o7] l 0 1, a hz a 3 A .

a:

[o7] y 2 1 S, 3 a S: 1 z, 3 yz a 6. [o7] sz E z S 3 sz, w A a. [o7] D, w a 6 , 3 1 1 S 32. [o7] y c S, S, 2 Y Y Y. [o7] 1 H , 3 1 y, w 0 0 e E 4. [o7] sz 0, w aw 0 S, 1z a 1 .

[o7f] s S sz E, 3 z Bz . [7] y e E 0 a 1, w yz. [7] #a 7e E A S, A a. [7] #0 2 0 E, 0:

A S; [7] E h w a, a 1 h. [7] 1w 4 e A w2; A 1 2 t s S y; [7] { 1z, w 0 0 D. [7] aw 4, aw a S, 1 . [7] a a E 2: a a 1. [7] c e 1 z, 3 2 Bz 1. [7f] D, 0 E a 72. [] 0 3 0 4 S, a 32 e, 3 a. [] e 1 a e, w sz H . [] w 0 0 e E h, A w 1 h e e. [] y a 1, w 1 1 S 32 .

A .

[] 0 4 , 71 z, w a 1 a. [] E a B 1 S, Bz . [] sz 1 1 e, A a S w2. [] 0 1 0 0 D, e e e E 4. [] a 1 1 S 32 a e, w S 4. [f ] a a S , w Bz e E 4 .

[R] a a , w aw a. [R] T sw 2 a 1 a 6, w 2 A .

[R] T e 1 1z, w 2 1 2 32. [R] 0 A a Y A , a e H 6. [R] T a 1 , w2 a 1 s y a .

[R] 1 a 1 0 0, 3 s 6. [R] sz, 3 a 1 6 a S. [R] 1z A D, 1 z 2 Y. [R] Hz 1 l1 D, 3 a 6 1 z. [Rf] A S Y 1 h, 3 0 w2 h. [Ri] 1 B , 3 t a 1 1. [i] Bz , w a e w2 y. [7i] 1 e E, 1 z s .

[Gi] {z 1, 0 0 1. [7i] 0 0, 3 y 0 32 2, A a. [7i] 1z t E a, 3 3a aw G w2. [7i] 1 z 2 Y: 3 1 y, 3 2 E t azz w2. [7i] 1 , 3 7yz, 3 yz a 1 h .

[}i] 1 32 taz t a 1, w a e 4. [f7i] az a Bz 2: w2 a 1 Bz . [R] 2 a Y H , t e 1 sz. [7] 1 y 3 a, a E 1z S. [7] 2 A 2 l, a E 0. [7] 2 30 7e E, 3 0 a S .

[7] 2 0 1 c e, 3 a 6 1 z. [7] a 0 4 , 1 z, 3 Bz .

[7] ez 1 D, 1 0 0. [7] w2 a 1 aw a a 3 az. [7] w2 a B a 6 sz, s y a 1. [7f] 6 Bz , w2 a 3A | A S. [R] Ke e 1 a, 3 s e. [l] A t0, 3 0 y, w a 1 a .

a:

[l] 1 S, 3 1 S, Y 1z 4z E. [l] w2 a 2 Y, 3 a 0 s 0. [l] #a S t 2 z, 3 2 aw . [l] E E 2 A 2 3 1 z a 6. [l] #H z 30 2, e 1 0 w2 .

[l] a 32 D, 3 a 2 2. [l] 32 a, Bz , 3 4 w2. [lf] #az S 4 e S, w h A 2 2. [R] e 0 E w2, 3 a 0 2 5. [7] # 4 3 e, a 1 h. [7] a S a , 3 0 0 4. [7] H 3 y 0 S, aw e E. [7] a Bz : 1 z, 3 1 y. [7] a e 1, h S D, z Y. [7] a 2, 71 z, 3 2 Bz . [7] 1 0, 3 a, A a. [7] 1 2 , 1z 1 6 .

[7f] a 0 h D, c e, e 1 z. [R] 1z s S 0, t 0 w2 1z. [7] 1 32 2 D, 3 2 E 2 4. [7] #e a t 1, w a | 32. [7] 1 e E, 3 31 z, w 0 w2 h. [7] 2 y 0, 3 3a S, E a w2 1 z. [7] e t B 7e, w a 1 a .

[7] H 0 D, e 1 z. [7] 0 3s S 3 a 2, t 1 1z. [7] 1 az 3 3az, w e 1 1. [7f] 1, w aw 1 D, c e 1 z. [Rx] a e 1 4, 3 6 a S. [] s a S y, 3 t e 1 sz e E. [] az 1, w az h 0. [] a 1 3 1 0 0 1. [] 1 e 1 S, a a S. [] 1 0 1z 0 0, 3 5 a. [] az 7ez w2 D, 3 aw 1. [] 2 A S Bz , 3 2 | w2. [ ] 1 aw 3 Bz , w 2 E 2 8 0 D. [f] 1z e E 8 S D, 2 Y 1 z. [Ro] 1 e E 8 S D, 2 Y 3a S. [o7] Th 2 , 3A 1 S a 6. [o7] a h 0 A , w aw a. [o7] y A S 4 71 z, w aw 30. [o7] a 7e E D, 3 0 0 e E 4. [o7] A y A S, 3 a S, 3 6 0 . [o7] 1 w nA 1, 2 A 2, w a 1 h .

a:

, , .

T1 r n2 H, G0 3 v32 4

a, a :

a a t 1, 3 0w y c E, e 32 e 7, az j 1. w2 a 6 cz s 2, a: a r Y rE, a r Y, a e Y, 31 l1 .

G0:

1 a 7, az! a az L, H, E a 7: k1z 32 1z 7, 1 1z 2 .

a ez S, a e 38 E, a 1 a c0 1 .

V32:

0 s a a, a m0 a 2, w e 32 rE 9, s j e c .

a, a 7:

#A e 32 e, E e, A 1 32 a 9A: 3a 3 ez t 0 R1 32, 6 cz a: a, rE 9 a, a .

G0:

a h, z d, , a, 3 1 (0 , 3 7 1), az 32 0, G 0 4: 2 2 71z a a .

V32:

r e 0 2, 4 a E rE 9, 1 G 0, 3 0z:

a h t 1, w R D, az j e c .

a, a G:

sz cz, az z, w 2 a h e D, A e e, e e h, 38 e 3a a, 3 E j e c .

G0:

S a 7e 0 aw, a d 7: 0 t E s, 7 0 3 G a, r0 1 r, 3a a t 2 w l1 .

V32:

sz , az 0, azz G m0 0: 2 aw 4 0; A 31 0, 2 1z , h G: 0 A , w 0 7 32 .

a, a 7:

rz 0 t G z D , 3 a e tez, cw azzz 0, 3ez e, R r0 G, az j e c .

G0:

$ t e 3 Gw a, 0 d, y 2 k1z G, 1 e a: 3 r 0 a a 1, 4 R1 a, 7E t e y az .

V32:

5 w2 aw az ez mH, cw rE: w e 32 w G, s j e c .

a, a 7:

a 0 n7Y 3 , t 7 0z 7e a, 1 , 3 1z: w l2 0 h r, 3 e , 3 R1 ez, a e 1 .

G0:

az e Dz 1z:

az 2 3 0 a . az wa a 3 az, 0z 0 A 2 3 G: s a a 3 azz cY Y .

V32:

G a az, 3 9e a e az, mH cw la: 1 kh r, D 2, 1 a e c .

a, a 7:

Gz 1 0 e, 3 y , 3 s Rj 0, 4 cw w2. 1 32 , 31z t w2: 32 7, az 0, Rh 38 e D, a .

G0:

le j 2 , e 32 a 0 , s r: a S a, 0z Gw:

az : w z 1z a. y 0 9 a, a .

V32:

0 3 s e e, rE, A w 1 w G, te 32 a e a, 3 R 38 e, 3a 32 t z 0 a .

a, a 7:

1 32 r0 1 e, te 32 0 a, m0 a 1 32, 3 cw 32, w e 32 rE 9, az j e c .

G0:

w aw rz 0, S zz z, t 0 3 2 e 2. h 6z Y 7A 32, 0z 7e a: e cA 7, 3 c 7, 3 c a a 7 .

V32:

$ a a e, 3 r 0, 71 z r 1, rE 9, w l1 .

a, a }:

2 e 32 l0, e s 32 e, a 1 e, E 3 r a, D, a .

G0:

$ a a ez t 7, 3 s lj, 3e e e, 3 r ke w G, e, a 32 0 e: k2 l1 E c, 2 0 S d, sz 2, 3 72 7 a, 1 tzz .

V32:

mH a sz 0, L 3a e e, 3 a lz t G ez, cw a, w R r0 G, s j e c .

, G0 t1, e E , 1, 3 G D, , 3 a e .

e 3 ,

G D, a :

y e laz, s a az: a 32 w, 3 A 32 ew, 3H z Gw 1 0: 2 2 a a .

e :

1z d, 7 lez, 3 2 0z, az z .

e 3 0, G D:

ez waw 9e, 3 0z w 30 1 D, laz d, 7a S az .

e :

a 72 a h 3 y, 2 8 n7A A 32, 2 d 2 a a .

0 e 3 e, G D:

E a 3y 1z, 3 1 l 1 3s, r0 7 w2 a, 0 S 2 lew a .

e :

cz d, 7:

e e 3 0, G D:

ez waw:

e :

a 72:

0 e 3 z0,

G D:

E a 3y:

e :

cz d:

z0 e 3 H, G D:

1 a 7:

e :

a 72:

e 3 ,

G D, a 7:

l0z y 30, c 0 a d, 1 1 1z, k2 w 1w 1 2: s a, az, e 2, 3A 1 0 1 .

e :

̙ az ew G S a, lew a .

e, 3 0, G D:

9ew h 3A 0, d 7, G a 1z A 32 .

0 S 2 lew a .

e :

S a d, 1: az 1w , 2 1 , a D .

0 e, 3 e, G D:

a 32 d 7: #2 7 .

e :

S a d, 1: az e, t H w G zh, 2 e e .

e e, 3 0, G D:

9ew h :

e :

S a d, 1: az 1w :

0 e, 3 z0,

G D:

a 32 d 7:

e :

S a d, 1: az e:

z0 e, 3 H, G D:

a h, z :

e :

̙ az ew :

1z y 0 a, 0z , a 7:

c, 3 b0, 1, d 3 d, 0 0 1, 3 1, e 3y 7, a 2 w l 1 71z, 0z, a a .

z2 D, w l, y 1, 3 36 2 1, 2: 0 , 0w 2 j 3 a a 0 .

̙ az ew :

e, 3 ,

G D, a G:

7 w2, 3 e 1 1z, s 2 d: y 2 Y Y 0; 0 8y S; a 3 az. w h, 1 : az laz .

e :

j, 3 7az, aw aw 3 a, 3 0 30 0 , w 2 d, a y az;

e, 3 0, G D:

3 1 a, d, az 0 j, l 1 h 6 t sz y, 31 lez .

e :

j, 3 7az:

0 e, 3 e, G D:

e 1 za r 7 w2 d, a H z, 0 S aw a .

e :

3 1 a, d:

e e, 3 0, G D:

b0 , c 1, 3, 3 2 d S 1 y: 3 a c2 E e .

e :

j, 3 7az:

0 e, 3 z0,

G D:

e 1 za:

e :

3 1 a, d:

z0 e, 3 H, G D:

S a 7e 0 aw:

e :

b0 :

e, 3 ,

G D, a 7:

az a z h, z 3 y, 3 7, 1 1 E 7E a, 3 4 az: az lez, az az, D 0 .

e :

w 32 e hz, a S 0w a d, y, 0 S, 1 a .

e, 3 0, G D:

d w h e 3 e, 3 e, s y 38 2 2:

L 2 2 e:

1z, a t 0 e, t2 6 2: s 3 31 e 4 .

e :

S a d, 1: 2 32 A, e waw wme 1 w a 9A .

0 e, 3 e, G D:

7 0z, rA G, ny 0 2 y y, 3A a 1 32 0 7 3 G 2: 30 lez, s a, e e a a .

e :

S a, d, 1: 2 32 A, t s 0w tez a, 3 A w 2 .

e e, 3 0, G D:

0 , rA G a, t E 1z a d, 7, 31 1z, 31 lez:

aw S a a .

e :

w 32 e:

0 e, 3 z0,

G D:

7 0z :

e :

S a d, 1: 2 32 A:

z0 e, 3 H, G D:

$ t e:

e :

S a d, 1: 2 32 A:

e, 3 ,

G D, a 7:

G cz, z a az, d, e 2:

az, A 7 6z. az, 31 0 7e. az 1z, laz, 0z G 1z .

e :

T 7 s j rE 9, h 0 a, 1 a .

e, 3 0, G D:

0 0 0, 3 0 3 c 2 6 : 3 0 1z, 2 y H, 3 a 2 y a d: , 7, w 0, 36 3 0 .

e :

̙ 9z az, 2 ra, 3a 1 nhw, yz 2 w: 1z 3 H H, e 2:

az 7 .

0 e, 3 e, G D:

r0 7 w2 Glaz, wz e S 1z, 3 ewz az: w2 a 0 S 1w e 3 l1, 3 d 1 3, S a .

e :

T 7 s j:

e e, 3 0, G D:

a 7 a, j az 71: t s 1z 32 8 , 3 0 az 32 8 3z, a, D a .

e :

̙ 9z az:

0 e, 3 z0,

G D:

r0 7 w2:

e :

T 7 s j:

z0 e, 3 H, G D:

az, e Dz 1z:

e :

T 7 s j:

e, 3 ,

G D, a 7:

a 7ez, 1 a 7 h: h , 4 az, 3 E az, z w a , 1 0: E A Dz, y 0 Y .

e :

aG 0 s 32, 3 j r0 az 32, 3 8s 1 1 32, d, e y a .

e, 3 0, G D:

a j, laz d 7, E 3 31 a a 0: ez az 1, 2 c G, 3az a a t sw ez, 31 lez .

e :

0 az a t E 30, cz d 7: 0 la, 3 e a e e .

0 e, 3 e, G D:

d 7, 2 7 2 0 1z r, 3 j t e 0 rA G a, 1 y az .

e :

e B t n7A 8 e 7 3 0 9z, Bzz B A 32, 1z t c e 1 G1, 8 y: 30 2 az a H e e A .

e e, 3 0, G D:

љaz L, cz G aw , A ew 0z, 2 c 7e e a 3a 3 e a a H .

e :

1 a, 1z 7 G 2 0z 32: w A 32 0 31 t b, rA a, 7e y a .

0 e, 3 z0,

G D:

d 7, 2 7 2:

e :

e B t n7A 8 :

z0 e, 3 H, G D:

y H a 3 y 7 c2 E d: 1 w 0 2 0 e E:

3 zA 32 8 E az, j 7e, rA G a, laz .

e :

e B t n7A 8 :

e, 3 ,

G D, a 7:

d 7 ez, 7 2 2 0 1, e e a e A az, w S az .

e :

A 32 6 cz, E a az 32 9e, lez d, w 0z rA, 7 y a .

e, 3 0, G D:

az, 0, d: Gw hz az 32, G 0z .

e :

2 l d 1 a, 1 2 c D, a .

0 e, 3 e, G D:

ez 2 rA G, 3 1 e a, aw 2 d 7, 7e y az .

e :

#a d, t a a H, w 30w az , 4 a E, 3 t E 0wz G .

e e, 3 0, G D:

0 e w2, 1z, b0w 4 3 0 3e:

S d az, lew a .

e :

0 e w2 G .

w az 7ez a: S d, a 3 h az, a .

0 e, 3 z0,

G D:

ez 2:

e :

#a d:

z0 e, 3 H, G D:

w aw rz 0:

e :

az, 1 7 1z 0 e: az 7, b0w , 4 S 3y. az, rA G .

e, 3 ,

G D, a }:

az, G a j ez:

az, 0z A 2 3 D:

az, 0zz h 9z .

e :

az, A RS a, h 31 0, 3 31 a 2, 7e y a .

e, 3 0, G D:

1 e , 3 h a y a, d a : az, a 1 e e 1z. az, e e, s e. az z .

e :

7 cz, 71 l 1, 1 0 7 Y, 3 G a .

0 e, 3 e, G D:

3 az 3 7 j, r s 0z S, 0 s: j u5 az, ez 3e: 0 S 1, s E s, 4 1 7 3 9 0 .

e :

0 e w2, cz, b0w 4 3 0 3e: S d az, lew a .

e e, 3 0, G D:

hz A 1, cz d, az w 3a t , a 0 c2 E, 7e y a .

e : 7 cz:

0 e, 3 z0,

G D:

3 az:

e :

0 e w2 cz:

z0 e, 3 H, G D:

$ a a ez t 7, 3 s lj, 3e e e, 3 e ke w G, e, a 32 0 e.

k2 l1 E c:

2 0 S d sz 2, 3 72 7 a, 1 tzz .

e :

7 cz, 71 l 1, 1 0 7 Y 3 G a .

T1 2 S 1

e, a, a 7:

c 0 1, 0 a 1w 2 0, a l E a 0 { ez az a, s a a w, 3 1: t 3a a, w h 1 .

G0, a 0:

az a z h, z 3 y, 3 7, 1 1 E 7E a, 3 4 az: az lez, az az, D 0 .

e, a 7:

az aw a, D, e: a z 32 1 3 b0w c, w 3 s 1 0z 32 . 4 a azz, l1 32 3 y G, z 0, e j, 3 1 a e c .

G0, a 0:

9ew h 3A, 0 d 7, G a 1z A 32:

0 S 2 lew a .

0 e, a, a :

72 D, 1 3 l2 s E, B 6z az, 3 E sz r0 1 1 .

rG0:

E a 3y cz, 3 1 l 1 3s, r0 7 w2 a, 0 S 2 lew a .

e e, a G:

c j, 1 c G, e e a a a .

$, a 7:

a 3 w4 0, az 1z, k1 z a Y, e 4: w2 a za 32 e Hz, 0 z, 7a 0, 2 rA G, 71z a a .

G0:

0 , rA G a, t E 1z a d 7, 31 cz, 31 lez: aw S a a .

0 e, a:

72 D, 1 :

rG0:

E a 3y:

z0:

c, 3 b0, 1, d 3 d, 0 0 1, 3 1, e 3y 7, a 2 w l 1 71z, 0z, a a .

z2 D, w l, 6 , 3 36 2 1, 2:

0 , 0w 2 j 3 a a 0 .

G0:

̙ az ew G S a, lew a .

w e

l1 7e, a:

D, h l 2:

a, 3 h:

G D, 3 k1z a: 2 .

a a d:

d w h e 3 e, 3 e s y 38 2 2:

L 2, 2 e:

1z, a t 0 e, t2 6 6, s 3 31 e 4 .

a .

1 A d, 6 0 0: 2 2 s s, 2 a 3a t 1 ; 0 1 h 0; ty L t E, 6 7a 1w t s 1 .

a p0 7 .

# p a H hz d, 8 H. a } .

ϸ .

0: 0 e w y, 3 3w A 3a, }z s: 3a 3 G a 1 .

: az d, 72 a .

0 1 a, a 7ez 3j: q 0 3 7, t s 3 1 S 72!

e S a 0, 0w hz 30 2 y:

2 n1, 0 7 3 G w2 0z .

a:

7 0 S 3 G, 2 7, 3az 2 1: h az, a 3 y 3 e .

# h:

y 3 e, ez 9e, 3 ez t E 0 31 G, w laz, law 1 .

ϸ G .

0: cw y 0 D, 3 R 1, 2 E 2 2 e, a a, e, 31 l1 .

a 3 0 1 S a S, G1 7, h z 2 a Y, l1 0z, e, 31 z .

2 7, e e, 3 a S y 1: h Gz, a 2 rA A 32, 31 cz .

a:

lz 0 0 0, lsz a B 32: 0, w 1 rA 0, Glez .

# h:

1 y, 3 2 3za, 7, h 2. 3e wy S a 0 0z, a .

ѳE G- 3 7- 0w:

72 t 6 d, w 2 7 a, w 1 3 a .

1 le z d, E 1 E e, 3 32 2 S .

a e, 32 a:

1 a 9, 1 c e, 0 z, h 3 1 .

1: D 1, 1 .

#E 0z 1 1 3 n a, z a 0 3 S 2 j 3 1 a wze 3c [32 c, 32 j] 4 .

#E 0z 1 a, 3 0 3S .

[e 1 ez e] .

#E 0z c, 1, 1, a, 7e, e, e 3 le A 9z, [32 H 9], 4 .

1:

#E 0z 2 a, 3 a .

0 a:

w c: 3 Hz .

# 0 a, a 7:

e e, 3 A w1z, c 30, j , w e 2: d L, 2, 3 t 3a a, 31 0 az .

ϸ 7 .

0: h D, ez w2 a, A , 3 a E 92 .

e 1 e, 0 0z D, 3 y 2 1 e, Gz .

cz w2 e a, a 2, le 0z, 3 7 1 S .

az cz, 1 a, la a , S G .

a:

n S 3 e a 2, w l1 2 d, 31 7 .

# h:

e 3 e, 3 7ez 1, 3y S z, 0 sw 3sz .

ϸ 7 .

0: 2 a 1 D, 3 h e 0 0 1 a a, l1 .

#0 cz, ez e E, 2 1 a, ez 0z 0 .

#a a t , d cz, 0 3e, 3 1 s y .

a:

2 Y e 1, G, e S , 0z 9e 3 .

# h:

#2 cz, 2 S e, ez w2 0z, 3 a l 1 a 2 .

ϸ 7 .

0: l 2 D, 3 Y Y , w H A S 30z, 3 0 0 1z, 3 1z w H: t 2 9, 1 z .

e 3 2 w a 4, a S 3a e, 3 e E 32 h, 7 2 D 3 7 2, H z S 3a .

a S A , 3 1 e 7, 3 a a 6, 3 0 H ts, 3 1z A, t 2 e 1 3a S .

a:

w za 3 y e 7e, 3 a 0, n1: 3 e 1 1w az .

q L, 3 h a t e 3 72!

# h:

n h yz Y, 3 3ez 0 e: G 3 7 j, 3 3az yw 0z, 1z l0: t 2 { a S .

a: 72 t : 3 1 le: #A az .

# a a, a 7:

a ra h, a Y 0, e e a, 2 w laz 0 a, w y 2: 2 l, 3 1z e, a 1w d, y S .

# j:

zY 4z E s 0 3 0 .

j: h 2 3 1, 3 2 E .

7e:

# 0z a h aw 3, D G 0 .

y, 0, h aw 3 .

1 B .

T 2 aw 3 e:

6 , a a, 4 Hzz a a y. # 1 0 a, 3 A 3e. # h, w h 3e a Rj, az e e 3S: 3 30z 3e. # 2 a e, 3 E: le 2 a, 3 le 0 e w2. # ty E, 1 D w2 ; e w h a az w2 e, az e a e e. # le z, w y e H 4 t D. # E a: 1 A S D, 3 az 0 7 7 e. w e 2 S: e t h la S 2 0. w 2 1 1, 3 4z 3w2 .

h a e w 2 c, 3 1z 0 0 .

# , a, a 7:

l d, c, 1 0 e a .

# h, 0. a:

1 S, 9, 1 c e, 3 0 H 1 1 0 E .

a 7:

S a, az L, 2 e A w2: 0 1 S, Y eww sz, 0 4, E ns, A a, 3 ez 4, a E L j: a 3 a , e e E, e 2 .

7e: 72, 9, 1 , 3 l2 s E:

D 1, 7i:

c 3 0: # Hz .

ϸ 7 .

0: T e e mH 3A, b a e a, 1:

n1 9, le 32 .

a 7e 32, 7, 0, 0 7z 1z 32, 4 j a a 32: n1 a, 9, le 32 .

1z 1, 30 A 32 cz, 2 3az t e 3 e e, y: n1 a 9, le 32 .

a:

0 7ez 3 30 z S 0, 3 0 ez, 3 e sz y a 32: n1 a 9, le 32 .

# h:

1z aw 3 1z y, G1, 0 a 0 Y, 7, 31 0, 7 rA a 0z .

ϸ } .

0: RS c, 30 1 H G, 1 3 1 .

0 t E ez, e, 7, 1z 3 sz S .

e 2 S 3s 3 1z B, 7, S a, cz, .

a:

#e a 3a w 1 S, 7, 3 s e E c2 .

# h:

a 2 0 ts 3 e 0 7: S e .

ϸ f7 .

0: 1 G0 S 3, 7e 0, 7 cz, 0 1 S a .

0 e 1 t1z, t sw A s e te, 7, rA 0z .

a E e 30, 7, a ez 3e, 0 a s .

a 3 a a y, 7, 3 A 1z, 3 0, 3 e .

a:

w2 s 2. 7, a z ts, lw d S 3 .

# h:

ez ew 1wz, 7, 32, 38 az a s .

# , 0 4:

# 1 7e e 3 1, 3 2 e sz G0:

h 7 3 1 0, 3a a t s, L j 1 .

T 0 1 H y , y 3 A S: a, la, e e, h 2 .

L 3 3az, 2 e 0 1, a 0z t E:

q L j, y a!

e w h d aw, e, 3 h, 2 d, 4 e 2 .

Gw H, e D, cw s, j 2 d 1 l, 4 71z a .

a, 0.

az b: a:

7e: w E 4 r:

# 2 , a 7:

1 a, D, 1 a, sw t:

a: D, 1 a, s a:

# h: ez 1:

e, 32 a:

1 a, 9, 1 c e, 0 z, h 3 1 .

1: D 1, 1 .

0 3 Hz s, az 3 G- .

e l d:

Q az cE L d! h 32 G 3 G, 3 S a c, 0 32 1, z z, 0 y, a e, 1, 1 s, h 3e, 7e, a e 3 e! q cz cE, 7 d L, c e 72 3 1 1 1 3 nA a a 0 3 S 2 j, wzez j, c 3 3c, 3 e 7e 3 a 1, 1 Y a, 3 0 3S, 3 az a, 1 e 0 2: 3 2, cE, 38 E 8 1z rA G a, s a 1 e h 6z 3 6z 2 az. q cz cE, L d, 1 a 38 2 0z 3 3a a t a, 1, t y 3 0, t nS 3 A, t ez 3e 3 0z a, 3 t az e, 3 t ez az, 3 t 0 B, 3 t 0z , 3 t sw A. a, cE, 1 3 a H 1, B raw, 3 2 5 3 1z, 4 7e: 3 0 2, Bz 6 , rz 7 w2, rA G aw: w a 3w2 le, 3 a, a 3w2 n7e, 3 h, 3 l1, 3 s 3w2 , h 3 1w, 3 H, 1 .

# Hz, 3 ty .

, 2 e, 1z 0, z w2 , a 7 .

31 0 0:

le 32 D, 1 z a 6 .

G 0 1z, S E e 1z, e , 7, 1, 3 0 a 1, 3 t 0 .

le 32 D, 1 z a 6 .

2 1 a, q , s; azz 0 G m0 a:

1 2 0 3 , 7 R t 0 .

le 32 D, 1 z a 6 .

w2 aw mH a 0 Y az, A 6 G 3 E: az ez A, a, r cw h .

le 32 D, 1 z a 6 .

mH 2, ez 0 Y, 7, a, G 6 E 0z: 2 e a s; w G R t 0 .

a:

1z n7Y 3 3w2 7, 3 0 , b 31 , j y: , , , 32 D .

# h:

a 0, A, 7, a 3a 32, a 4v a A 32: az t 1 e a, 38 E 1z G 3 l .

y, y, y, a 9. 1 .

, #hz 2, 1z 0 H, a 7 .

0z 31 0 3 1:

le 32 D, 1 z a 6 .

љh 1 30 1 3 e a, s 3 y s: 1 nA 4, 1 z, 7, 3 71 z .

le 32 D, 1 z a 6 .

9z , 3 a h , 3 1 , j, 3 y az, 2 w, , 1, H e a a .

le 32 D, 1 z a 6 .

y 0 0, 2 2 e w ke e, 3 , 1 1z, 4 0 a 0 3 H c .

le 32 D, 1 z a 6 .

W4 4 ez S a, 3 Y e:

e E a L, 3 1 1 l0, 3 ne a 2, S a 1z S sz .

le 32 D, 1 z a 6 .

e w t y a S, 3 w4 1 9e h, e a, a S 1 e, t s s h, 4 0 2, e 0 8w1z .

le 32 D, 1 z a 6 .

0 9 6 , 3 2 | 2, 3 1 h D, 3 d s w 6: 0z 6 0, az 4 1z .

a:

s 31w 9A lew e, 1: 32 a, a 7, 3 9e 7, 2 a a, 3 w nS 32 .

# h:

az cz G 0 0z 7e , 4 0 7e, 0 s a, d cz, lez .

y, y, y, a 9. 1 .


:

, . 4 , 2009 ! " " .. ...

2012 1(3) 343.8 .. - , ...

. , , , (...

- " " - : " " 29.12.2012 273-, ...

53.03.06 " - " () "" ( 100- ):1. ( ) 2. ( ...

" " 27 2016 . . , ...

1 1. , , . , ...

, 15 2013 24.06.2012 258 " ...

"", 2, 2017 . 2017 . . 1, .. 1 " "" . ...

QAAAAAAAAAAAAAAW AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ~ 7 Y, c 0, e c a 7- e az D: c y 7- e h c6z H #a ew S 7 ZSS...

2.4.03 2017 1 1.1 ( ) , ...

19 1922 . . , , , 1942 1948 . 364- . . 1941 ...

: ? , From: Farkhod Tolipov To: Murat Laumulin Subject: Roots of Antagonism , ! , . , ...

Feel the difference FordRanger , , . Ford ...

821.161.1(476)-93 84(4 =)-5 45 6z81-t rIO :JOuk62!f1-t1-t~z ) Mu1-tckozo gkz) rIaz kJ 8 Veg , . . / ; . . . 45 :...

www.mediclinics.com SECADOR DE MANOS / HAND DRYERS / SCHE-MAINS / HNDETROCKNER / SECADOR DE MOS / ASCIUGAMANI / / / M09A / M09AC / M09ACS / M09AB MANUAL DE INSTALACIN Y UTILIZACIN INSTALLATION AND OP...

1 1. 1.1 : ...

є ( ( ) ) : 1 3 0 4 0 H 4 20 05 ...

4 .. - (-), "" 13 1 2007. +7-910-442-6954 I : -, - : . ...

...

: : , , : , ...

"* 4 1 HEHIiEB # "" 1983 42 " " . . , . . , . . (... 
<<     |    
2018 www.lit.i-docx.ru - -

, .
, , , , 1-2 .